Duševné zdravie vnímame ako základ zdravého a spokojného života jednotlivcov aj spoločnosti

Vidíme pred sebou svet, v ktorom sa venuje pozornosť duševnému zdraviu, kde odborná pomoc je ľahko dostupná a kde štát investuje do kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

Ako si pomôcť sám?

Koľko nás stojí duševné (ne)zdravie na Slovensku?

Aktuality

20. 09. 2020

Prečo treba investovať do duševného zdravia?

18. 09. 2020

Zaujímavosti o duševnom zdraví

17. 09. 2020

Duševne zdraví ľudia zajtrajška

04. 09. 2020

Liga za duševné zdravie investuje do prevencie.

Chceme zlepšiť podmienky a život ľudí, ktorých duševné zdravie je ohrozené

Nie je v poriadku, že človek čaká na psychiatra 2-3 mesiace a že priemerne sa psychiater má čas venovať pacientovi 13 minút.

Nie je v poriadku, že na Slovensku máme 45 detských psychiatrov a 12 detských klinických psychológov.

Nie je v poriadku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko dostupná, neprehľadná a často nedosiahnuteľná.

Nie je v poriadku, že príbuzní sú často stratení a nemajú základné informácie, čo majú robiť.

Nie je v poriadku, že až 90 % ľudí verí mýtom o duševných poruchách.

Preto vznikla v roku 2000 Liga za duševné zdravie. Spolu to dokážeme zmeniť.

VIAC O LIGE

Čo robíme

Bezplatná, anonymná, non-stop Linka dôvery Nezábudka - telefonická a e-mailová poradňa

Odborné psychologické poradenstvo a krízová intervencia.

Zastupujeme pacientske a iné neziskové organizácie v oblasti duševného zdravia

Vytvorenie spoločnej platformy pre pacientske a neziskové organizácie.

Osveta a prevencia v oblasti duševného zdravia

Destigmatizačné kampane a preventívne programy.

Čo sa nám podarilo

Naši partneri