03. 11. 2020 Čo pre vás robíme

Ako súvisí pohyb a psychika?

Ako súvisí pohyb a psychika?

Je fyzická aktivita významným prvkom v prevencii vzniku duševných ochorení? Súvisí športová aktivita s psychickou kondíciou ? Je rozdiel v dôležitosti pohybu v jednotlivých štádiách v živote človeka? Na túto tému sme sa spoločne pozreli z dvoch rôznych pohľadov.
Už samotná definícia WHO hovorí, že „zdravie, je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“
Diagnostikovanie psychosomatických porúch u pacientov má veľký praktický význam v súvislosti s včasným odhalením patológie a účinným pôsobením na bezprostredné príčiny, či už duševné alebo telesné. Táto diskusia bola príkladom toho, že je dôležité poukázať na prepojenosť telesného a duševného zdravia. Aj prostredníctvom tejto témy chceme zvýšiť informovanosť pacientov o možnostiach pomoci. Je opodstatnené diskutovať takúto problematiku s psychológmi, ktorí sa vo svojej praxi mnohokrát stretávajú s pacientmi, ktorých dlhodobo trápi somatické ochorenie, no je to práve duševné vyčerpanie z choroby, ktoré ich priviedlo do poradne psychológa. Je tiež strategické túto skutočnosť diskutovať aj v kruhoch fyzioterapeutov, kde sa terapeut veľmi často stretáva s dlhodobou somatickou poruchou pohybového systému, bez štrukturálneho podkladu. Vtedy treba hľadať príčinu inde. Pohľad na duševné a telesné zdravie súčasne, ponúka možnosť komplexnej a multidisciplinárnej liečby.

MUDr. Magda Frecer, psychiatrička
Mgr. Michala Bednáriková, psychologička
Mgr. Bc. Miroslav Dlhoš, PhD., fyzioterapeut
Moderátor: Sharkan

Organizátori: Liga za duševné zdravie & Rehabilica

Celé video si môžete pozrieť priamo tu: