01. 12. 2015 Nezaradené

5 klamstiev, ktoré ničia vaše duševné zdravie

Amy Morin, Psychoterapeutka a autorka knihy ,,13 vecí, ktoré duševne silní ľudia nerobia”

Každý rok jeden z piatich Američanov prežíva duševný problém. Napriek tomu však veľa ľudí trpí symptómami v tichosti. Stigma, ktorá ešte stále obklopuje duševné zdravie, bráni ľuďom vyhľadať pomoc, ktorú potrebujú.

Je to bežný problém, s ktorým sa stretávam vo svojej ordinácii. Ľudia častokrát čakajú roky, kým vyhľadajú pomoc. Aj keď sú ich symptómy liečiteľné, báli sa o nich komukoľvek povedať.

Niektorí z nich sa obávali, že diagnóza ovplyvní ich kariéru. Môžem ešte učiť, ak mám depresiu? Keď sa ľudia dozvedia, že trpím úzkosťou, budú predpokladať, že sa môj biznis zrúti? Musím povedať šéfovi, že užívam lieky?

Iní sa báli, že budú označení za bláznov. Nechajú ostatní rodičia svoje deti prísť k nám domov, ak pôjdem na terapiu? Ak ma susedia uvidia v čakárni, budú sa ku mne správať inak?

Veľa z nich malo oprávnené obavy. Napriek prebiehajúcim snahám vzdelávať verejnosť o duševnom zdraví, mnoho skreslených predstáv pretrváva. Predtým, ako bude stigma zastavená, týchto päť mýtov musí byť zbúraných:

1. Buď ste duševne chorý alebo duševne zdravý

Tak, ako fyzicky zdravá osoba môže pociťovať jemné zdravotné problémy – ako bolestivé kolená alebo vysoký cholesterol – duševne zdravá osoba môže prežívať jeden alebo dva emočné problémy. Duševné zdravie je nepretržité a ľudia môžu spadať kdekoľvek na stupnici. Aj keď vám je dobre, je tu šanca, že nie ste 100% duševne zdraví. Popravde, Oddelenie pre zdravie a služby ľudom v USA odhaduje, že iba 17% dospelých sú v stave optimálneho duševného zdravia.

2. Duševná choroba je prejavom slabosti

Ako niekto, kto trénuje ľudí na vybudovanie si duševnej sily, niekedy dostávam reakcie od jednotlivcov, ktorí tvrdia, že fráza „duševná sila“ akosi stigmatizuje duševnú chorobu. Tieto názory prichádzajú od ľudí, ktorí automaticky usudzujú, že ľudia s depresiou, úzkosťou alebo inou duševnou poruchou sú „duševne slabí“.

Duševná sila nie je to isté ako duševné zdravie. Tak, ako niekto s cukrovkou stále môže byť fyzicky silný, niekto s depresiou môže byť duševne silný. Veľa ľudí s duševnými problémami sú neuveriteľne duševne silní. Ktokoľvek sa môže rozhodnúť vybudovať si duševnú silu, bez ohľadu na to, či má duševný problém.

3. Duševným problémom sa nedá predchádzať

Iste, všetkým duševným problémom nemôžeme predísť – faktory ako genetika a traumatizujúce životné udalosti hrajú svoju rolu. Ale každý sa môže riadiť krokmi na zlepšenie svojho duševného zdravia a zabrániť tak duševnej poruche.

Zavedenie zdravých zvykov – ako zdravá strava, dostatočný spánok, a zúčastňovanie sa na pravidelnom cvičení – taktiež môžu vylepšiť to, ako sa cítite. Podobne, zbavenie sa deštruktívnych duševných zvykov, ako sebaľútosť alebo premýšľanie nad minulosťou, taktiež robí zázraky s vaším emočným blahobytom.

4. Ľudia s duševnou chorobu sú násilní

Nanešťastie, keď sa duševná choroba spomína v médiách, častokrát je to v súvislosti s titulkom o masovom strieľaní alebo domácom násilí. Aj keď mnoho násilníkov je vykresľovaných ako duševne chorých, väčšina ľudí s duševnými problémami vôbec nie je násilných.

Americká psychologická asociácia udáva, že iba 7,5% kriminálnych činov sú priamo spojené so symptómami duševnej poruchy. Chudoba, užívanie omamných látok, nezamestnanosť a bezdomovectvo sú medzi ostatnými dôvodmi, prečo ľudia páchajú násilné činy.

5. Duševné problémy sú navždy

Pravda,nie všetky duševné problémy sú úplne vyliečiteľné. Schizofrénia, napríklad, nezmizne. Ale drvivá väčšina duševných porúch je liečiteľných!

Národné združenie pre duševné choroby udáva, že 70 až 90% jedincov zažíva úľavu od symptómov kombináciou terapie a liekov. Celkové vyliečenie sa z množstva duševných chorôb je častokrát možné.

Zbavenie sa stigmy o duševnom zdraví

Aj keď samovražda je v poradí desiatou príčinou smrti v USA, väčšina verejne medializovaných správ a vládnych vzdelávacích programov sa zameriavajú čisto na fyzické zdravotné problémy, ako rakovina a obezita. Zvyšovanie povedomia o duševných problémoch a búranie mýtov by mohli byť prostriedkom v zachraňovaní životov.

Amy Mori, psychoterapeutka, rečníčka a autorka publikácie „13 vecí, ktoré duševne silní ľudia nerobia“, najpredávanejšej knihy, ktorá bola preložená do viac ako 20 jazykov.

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/amy-morin/5-lies-ruining-your-mental-health_b_8566556.html