08. 09. 2021 Aktuality Čo pre vás robíme Podujatia

Ako reagovať na kybernetickú šikanu? Diskusia

Pozývame vás na ďalšiu diskusiu, ktorú organizujeme v spolupráci so spoločnosťou UNIQA.
Termín: 9.9. 2021 štvrtok o 15:00
Miesto: bezplatný streaming na facebookovam profile Ligy za duševné zdravie. neskôr bude diskusia prístupná na tomto mieste.

Ako reagovať na kybernetickú šikanu?

Kybernetická šikana, správanie, ktorým agresor svoju obeť zosmiešňuje, ponižuje, obťažuje, zastrašuje alebo jej inak vedome ubližuje v kybernetickom priestore, sa stala fenoménom aj na školách. Pre psychiku detí a mladých ľudí predstavuje veľkú záťaž a zanecháva na nej značné emocionálne rany – psychosomatické ťažkosti, poruchy správania, traumu aj depresiu. Až 60 percent rodičov pritom nevie, ako svoje deti naučiť vedieť sa takýmto útokom brániť.
V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a inými odborníkmi organizuje UNIQA ďalšiu verejnú online diskusiu, tentokrát venovanú práve fenoménu kyberšikany a tomu, ako jej čeliť.
Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 9.septembra o 15h a pozrieť si ju môžete naživo na FB Ligy za duševné zdravie a UNIQA alebo v zázname na webovej stránke Ligy za duševné zdravie.
  • Moderátorka: Katarína Strýčková
  • Diskutovať budú:
    Mgr. Hana Šándorová, psychologička, školská psychologička, Bilgym C.S. Lewisa Bratislava
    Doc. Mgr. Kamil Kopecký,PhD., vysokoškolský pedagóg, odborník na oblasť rizikového správania v prostredí internetu, Česká republika
    Mgr. Kateřina Schmidová, vedúca Rodičovskej linky a E-mailovej poradne RL, Česká republika
Tešíme sa na vás!