22. 12. 2020 Aktuality Čo pre vás robíme Správy

Ako sa starať o duševné zdravie zamestnancov zmysluplne?

Prvé podujatie Koalície firiem za duševné zdravie je už za nami. Accenture, Orange, VUB banka, Slovnaft aj Pixel Federation hovorili spoločne s Ligou za duševné zdravie o tom, čo má zmysel a čo je dôležité urobiť pre správne fungovanie duševného zdravia na pracovisku ale aj mimo neho.

Hlbším zmyslom tohto podujatia je, aby sa firmy stávali pre seba inšpirujúcim príkladom v oblasti starostlivosti o duševné zdravie svojich zamestnancov. Spájanie síl znamená byť inšpiráciou pre ostatných. Dlhodobou snahou Ligy za duševné zdravie je vytvárať most medzi laickou a odbornou verejnosťou v snahe vzbudiť záujem na oboch brehoch.

Zvýšený nápor volajúcich na Linku dôvery Nezábudka, na ktorej je poskytovaná odborná, 24-hodinová pomoc nasvedčuje, že ľudia naďalej chcú a potrebujú hovoriť o svojich problémoch. Čo je však omnoho komplikovanejšie, je dostať sa k dušiam politikov s cieľom systematickej obnovy financovania duševného zdravia. Je akýmsi dlhodobým trendom, že v našej krajine je záujem o duševné zdravie v úzadí. Nezáujem politikov presahuje do mnohých sfér, no záujem zo strany ľudí, ktorí cítia, že potrebujú pomôcť rapídne narastá.

Aj cieľom tejto koalície je, aby sa dôležitosť duševného zdravia jednotlivcov dostala do popredia v spoločnosti a zarezonovala tak vo všetkých potrebných oblastí. Napríklad je dávno známe, že v zamestnaní je potrebné dodržiavať princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Avšak aj ochrana duševného zdravia zamestnancov by mala mať na pracovisku svoje miesto. Pre dlhodobé udržanie správne fungujúcej a prosperujúcej firmy je rovnako dôležitá ochrana nielen fyzického, ale aj duševného zdravia.

Aj preto sa uskutočnilo toto stretnutie Koalície firiem, ktorého cieľom bolo a do budúcnosti aj bude, inšpirovať sa navzájom. Firmy a korporácie by mali vytvárať pracovné prostredie, v ktorom je „normálne“ rozprávať sa o duševnom zdraví, či nezdraví. A to nielen na pracovisku.  Firmy odložili svoj konkurenčný boj o zamestnanca a klienta a spojili sa, aby pomohli väčšej téme, pomohli si navzájom a inšpirovali sa. Liga pre členov koalície vytvára kvalitný obsah, ktorým je možné systematicky a profesionálne destigmatizovať interné pracovné prostredie a firmy sa tak môžu stať ostrovmi pozitívnej deviácie a príkladom pre ostatnú spoločnosť a štát.

Pridajte sa aj vy, bez ohľadu na to, či ste výrobná firma ako Slovnaft, maloobchod ako Lidl, telekomunikačný operátor ako Orange a O2, banka ako VUB a Poštová banka, menšia firma ako GreenTalk alebo IT firma ako Accenture. Kvalitnú starostlivosť o duševné zdravie si zaslúžia aj zamestnanci miest, obcí, ministerstiev a štátnych orgánov.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o úvodnom podujatí Koalície firiem za duševné zdravie, môžete si ho pozrieť tu