23. 08. 2021 Nezaradené

Angažujte rodičov

Tu nájdete informácie o tom:

  • ako zmysluplne zapojiť rodičov a opatrovníkov

  • ako zapojiť ťažšie dosiahnuteľných rodičov a opatrovníkov

 

Kontext

Čím aktívnejšie sa rodičia a opatrovníci zapájajú do procesu učenia a školských aktivít svojich detí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa ich dieťaťu bude dariť – a to nielen v školskom prostredí, ale aj všeobecne. Na základe materiálov poskytnutých Education Endowment Foundation’s Teaching and Learning Toolkit, môžeme predpokladať, že efektívna angažovanosť zo strany rodičov môže u žiakov prispieť až  k trojmesačnému náskoku v priebehu jedného roka.

Vedúci pracovníci škôl a vysokých škôl, rovnako ako aj učitelia sú odborníkmi v oblasti práce s rodičmi a opatrovníkmi, a majú možnosť komunikovať s nimi na dennej báze. Keď rodiny, učitelia a zamestnanci spolupracujú, deti získavajú väčšiu šancu dosiahnuť svoj potenciál a aj v prípade problémov sa čo najrýchlejšie vrátiť späť do hry.

Ako zapájať rodičov a opatrovníkov

Pokiaľ chceme zmysluplne zapájať rodičov a opatrovníkov v rámci školskej či vysokoškolskej komunity, je dobré mať na pamäti nasledujúce body

  • Stretnutia a komunikácia

Ako užitočná sa môže ukázať politika otvorených dverí. Rodičom a opatrovníkom sa tak vysiela signál, že sa na školu môžu obrátiť s akýmikoľvek obavami. Takisto podporuje častý a pravidelný kontakt, pokiaľ je vyžadovaný či potrebný.

  • Spôsob vedenia

Berie sa pri rozhodovaní ohľad na rodičov a opatrovníkov? Pozri Zapájanie žiakov, zamestnancov, rodičov a opatrovníkov pri prijímaní rozhodnutí

  • Plán výučby

Sú rodičia a opatrovníci informovaní, ako čo najlepšie pomáhať svojim deťom pri učení, či už v škole alebo doma?

  • Neustály profesijný rozvoj

Majú zamestnanci, rodičia a opatrovníci k dispozícii možnosti v oblasti vzdelávania sa o duševnom zdraví a pohode?

  • Záujmové skupiny

Máte prehľad o ďalších záujmových skupinách či iných zdrojoch, ktoré by mohli poskytnúť rodinám efektívnejšiu podporu?  Príklad: miestny vzdelávací orgán, náboženské skupiny, komunitné organizácie, národné linky alebo webové stránky.

Zapájanie ťažšie dosiahnuteľných rodičov a opatrovníkov

Školám môže pomôcť uvažovať o tzv. diferencovanom prístupe k zapájaniu rodičov, a vypracovať si stratégiu ako zapojiť rodiny a deti so zložitejšími potrebami, aj ako s nimi pracovať. Znamená to vytvoriť plán na zapojenie presne tých rodičov a opatrovníkov, ktorí sú ťažšie dosiahnuteľní. Tento plán môže zahŕňať terapeutické zásahy, napríklad školského či vysokoškolského terapeuta, špecializovaný prístup, napríklad viacrodinné školské skupiny na báze modelu, ktorý používa škola Pears Family School, škola poskytujúca alternatívne služby, ktorú Anna Freud založila a podporuje.

Zapájanie rodičov a opatrovníkov detí, ktorým hrozí vylúčenie z kolektívu, je dôležité a náročné zároveň. Viacrodinné skupiny môžu pomôcť znížiť problematické správanie v školskom aj domácom prostredí, zlepšiť emocionálnu pohodu, poskytnúť rodinám podporu v oblasti získavania zručností a skúseností. Deti dosahujú lepšie emocionálne, sociálne a akademické výsledky.

Zdroje priamo od autorov:

Supporting mental health and wellbeing in schools: engaging with all parents and carers

This booklet has been developed by teachers, clinicians and parents and carers, including the Anna Freud Centre’s Parent Champions, to explore a range of innovative ways that schools can help children by successfully engaging with parents and carers

Parent/carer engagement

Our Mentally Healthy Schools team have put together information about what schools can do to strengthen parental engagement

 

Multi-Family Groups in Schools manual

This manual offers a theoretical background to the multi‑family groups approach and practical detail for schools who may wish to setting up and running the groups themselves. The booklet is available free but some specialist therapeutic support or training is recommended.

Working with parents to support children’s learning

This Education Endowment Foundation guidance report reviews the best available research to offer schools and teachers four recommendations to support parental engagement in children’s learning.

Parental engagement: summary of recommendations (poster)

The Education Endowment Foundation summarise their four clear and actionable recommendations on a poster.

Brenda McHugh, co-founder of the Pears Family School and Consultant Psychotherapist at the Anna Freud Centre, offers advice on engaging with parents and carers

Prípadové štúdie:

Parent champion’s experience

Natalia Londoño explains how her son’s school effectively supported them during a very difficult time.

Crestwood Community school

Crestwood Community school share the variety of strategies they have in place to support pupils and engage with parents and carers around mental health and wellbeing.

Engaging parents and carers

The Pears Family School engages parents and carers through a weekly parenting programme and multi-family groups