30. 09. 2016 Nezaradené

Anhedónia je prvý a posledný príznak depresie, pomôže moderná liečba

Ak vás nič neteší, dôvodom nemusí byť váš ťažký život. Príčinou môže byť anhedónia – neschopnosť prežívať radosť. Je to jeden hlavných a závažných príznakov depresie. Často sa objavuje ako prvý príznak na začiatku depresívnej epizódy a môže pretrvávať aj keď ostatné symptómy depresie vymiznú. Súčasná moderná antidepresívna liečba však vie pomôcť už aj pacientom s anhedóniou.

„Anhedónia“ je pojem odvodený z gréckeho slova „hedone“ teda radosť, potešenie. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Najmä ak liečba nepomôže anhedóniu odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal „byť v poriadku.“

Anhedónia je jedným z dvoch základných príznakov depresie– druhým je depresívna (skľúčená) nálada. Je to neschopnosť tešiť sa duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity, ale aj negatívne emócie a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí. Skrátka, nemožnosť užívať si život a skutočne žiť.

Depresia je psychická porucha, ktorá je dobre liečiteľná, hoci sa môže opakovať. Mnoho pacientov sa však, žiaľ, nelieči či nevyhľadá lekára včas. Toto ochorenie môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Výskumy ukazujú, že mozog ľudí s depresiou funguje odlišne. Zrejme dochádza aj k nerovnováhe dôležitých chemických látok v mozgu – tzv. neurotransmiterov. Ide teda o seriózny medicínsky problém. Depresia je časté a závažné ochorenie, ktoré naruší každodenné fungovanie človeka.

S ťažkou depresiou má skúsenosť až 17 percent ľudí. Podľa rôznych údajov sa niekedy v živote vyskytla u 9 – 26 percent žien a u 5 – 12 percent mužov. Prvá depresia sa obyčajne objavuje okolo 40. roku života, nie je to však pravidlo. Depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. Nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať. Môže spôsobovať človeku dlhoročné utrpenie alebo viesť až k samovražde.

Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin práceneschopnosti vo svete, a to hneď po ischemickej chorobe srdca.

Anhedónia mnohokrát býva prvým signálom depresie. Často tiež pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy a sťažuje pacientom návrat k bežnému životu. V minulosti boli v popredí boli iné, ľahko identifikovateľné príznaky depresie ako zlá nálada, nesústredenosť, únava, poruchy príjmu potravy a spánku, či samovražedné myšlienky. Dnes je však anhedónia vnímaná ako vážna súčasť depresie. Mnoho pacientov, ktorí trpia depresiou, prežíva aj klinicky významnú anhedóniu.

Antidepresíva, medzi ktoré patria antidepresíva prvej generácie, SSRI-inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SNRI-inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (venlafaxín, milnacipran a duloxetín) a tiež antidepresíva špecifické svojim mechanizmom účinku (agomelatín, mirtazapín, tianeptín) účinkujú na depresívne príznaky.

Agomelatín nielen výrazne účinkuje na depresívne príznaky, ale má preukázaný vplyv aj na anhedóniu, s minimálnymi nežiadúcimi účinkami. Mechanizmus účinku je iný než u všetkých predchádzajúcich antidepresív. Je klinicky overené, že agomelatín zlepšuje anhedóniu od prvého dňa a počas celej liečby. Cieľom liečby sa tak stáva aj snaha pomôcť pacientom nájsť uspokojenie, zlepšiť ich život, umožniť im znovu začať vnímať príjemné pocity, ktoré sú pre väčšinu ľudí úplne normálne a bežné a doviesť ich tak k úplnému zotaveniu z depresie.

Nebuďme ľahostajní k ľuďom trpiacim depresiou! Lekári dnes dokážu toto ochorenie účinne liečiť. Pacientom však často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom stave. Mnohokrát sa dokonca aj v rodine či u najbližších priateľov stretávajú s predsudkami či odmietaním. Zmeňme to!

Slovenská psychiatrická spoločnosť a Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom prísť v určených termínoch do vybraných psychiatrických ambulancií. Môžu sa dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch či o pomoci príbuzným a priateľom s touto diagnózou. Počas týchto stretnutí účastníci podujatia budú môcť s odborníkmi konzultovať svoj stav, či prísť spolu s členmi rodiny, ktorí potrebujú radu lekára.

Liga za duševné zdravie destigmatizuje duševné poruchy už 15 rokov a pomáha ľuďom chápať dôležitosť duševného zdravia. Duševné problémy sú žiaľ ešte stále na Slovensku tabu a ľudia sa stále najmä v malých mestách boja navštíviť psychiatra. Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách je príležitosť stretnúť sa s psychiatrom a zažiť, že je to návšteva u lekára ako každá iná. Je to možnosť porozprávať sa s odborníkom na duševné problémy a zistiť viac o duševnom zdraví. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Kontakt: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk