19. 10. 2022 Aktuality Čo pre vás robíme Správy

Bezplatné online kurzy duševného zdravia

Ako pomôcť sebe a svojmu okoliu na ceste k duševnému zdraviu?

Online kurzy duševného zdravia môžu byť dobrý začiatok.

Kurzy pre príbuzných, priateľov a kolegov ľudí so skúsenosťou s duševnou nepohodou
Liga za duševné zdravie v spolupráci s poisťovňou UNIQA a psychológom Michalom
Bačom vytvorila sériu online kurzov špeciálne zameranú na podporu komunikácie o
duševnom zdraví. V prvom kurze o svojich skúsenostiach hovoria Celeste Buckingham a
Ján Gordulič.

“Rozprávať sa o duševnom zdraví vtedy, keď to človek potrebuje, znamená poskytnúť
“prvú pomoc”. Tá môže byť kľúčom k rýchlejšiemu zotaveniu a návratu človeka so
skúsenosťou naspäť do bežného života.”
Michal Bača, psychológ

Naučme sa spolu hovoriť o duševnom zdraví

Keď hovoríme o duševnom zdraví, nemáme na mysli iba úzky okruh duševných ochorení
či porúch, ale celú škálu duševných problémov či foriem duševnej nepohody, ktorú v
rôznej miere môžeme v živote zažívať všetci. Naše online kurzy sú vytvorené so zámerom
stať sa oporou pre rozhovory, ktoré sa nám vedú ťažko, no pre našich blízkych, priateľov či
kolegov s duševnými problémami môžu byť kľúčové.

O čom môžeme rozprávať?

O duševnom zdraví sa môžeme rozprávať s kýmkoľvek, pokiaľ vieme, ako na to.
Nemusíme obchádzať či tabuizovať žiadnu tému, ak máme správne informácie a osvojíme
si jednoduché komunikačné zručnosti. V našich kurzoch budeme postupne hovoriť o
vyhorení, schizofrénii, závislostiach či depresii. Budeme sa stretávať s ľuďmi, ktorí si sami
týmito skúsenosťami prešli a nabrali odvahu o nich otvorene hovoriť.

Dobrý rozhovor je najlepšia prevencia

Cieľom našich kurzov je odbúrať v spoločnosti bariéry, ktoré nám bránia sa o týchto
oblastiach rozprávať otvorene a s dôverou. Po absolvovaní kurzu budeme s väčšou
sebaistotou zasahovať v prípade, ak sa v našom okolí vyskytne človek v duševnej
nepohode. Zistíme, že už jedným rozhovorom môžeme pomôcť nielen svojmu blízkemu či
priateľovi. Pomôžeme aj sami sebe a celému svojmu pracovisku, rodine či komunite stať
sa duševne zdravším prostredím.

Ako kurz prebieha?

Kurzy majú podobu štrukturovaných rozhovorov psychológa Michala Baču so známymi
osobnosťami ktoré majú skúsenosť s duševným problémom. Prostredníctvom krátkych
inštruktážnych videí postupne predstavujú hlavné orientačné body a informácie, ktoré sú
dôležité pre lepšie pochopenie toho, čo sa v človeku s duševným problémom odohráva.
Predstavíme si spôsoby kladenia otázok a vedenia rozhovorov, ktoré človeka nasmerujú k včasnému vyhľadaniu pomoci. Naše kurzy nie sú psychologickými tréningami ani
neposkytujú nástroje na diagnostiku.

Výhody online prostredia

Využívame e-learningový systém, ktorý je užívateľsky priateľský a prístupný širokej
verejnosti. V závere každého kurzu je pripravený test, ktorým je možné si overiť, či sme
všetky informácie správne pochopili a vstrebali. Kurzy Ako sa rozprávať poskytujeme
vďaka našim partnerom verejnosti bezplatne.

Prvý kurz Ako sa rozprávať s človekom s vyhorením nájdete tu:

Našu ponuku kurzov sledujte priebežne na: www.kurzy.dusevnezdravie.sk

Celý projekt bezplatných online kurzov duševného zdravia mohol vzniknúť vďaka podpore spoločnosti UNIQA.SK, ktorá sa dlhodobo venuje témam duševného zdravia. Ďakujeme!