16. 03. 2015 Správy

Cena Kancelárie WHO za inovatívny prístup

K oceňovaniu sa pridala už po štvrtý krát aj Kancelária WHO na Slovensku a jej riaditeľka MUDr. Darina Sedláková odovzdala „Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia.“

Cenu získalo Občianske združenie Integra z Michaloviec za neoceniteľnú prácu na poli sociálnej inklúzie ľudí s duševnými poruchami, za inovácie pri destigmatizácii duševných porúch a za vynikajúcu prácu v komunitných službách. Občianske združenie Integra, združenie pre duševné zdravie v Michalovciach vzniklo pred 20 rokmi s cieľom využívať nové princípy v liečbe ľudí s psychickými poruchami, ako prví začali v Michalovciach realizovať na Slovensku program prekonávania stigmy a diskriminácie v dôsledku duševných porúch „Šialení? No a?“. V rámci východoslovenského regiónu poskytujú mimoriadne kvalitné služby veľkému počtu ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzným.

Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková riaditeľke OZ Integra pani Ing. Janke Hurovej (vľavo s kvetmi) a ocenené združenie dostalo od Kancelárie WHO na Slovensku nielen diplom ale aj finančný príspevok. Združenie INTEGRA z Michaloviec je jedno z najúspešnejších členských združení Ligy za duševné zdravie, pracujú nesmierne profesionálne, sú akousi vlajkovou loďou boja proti stigme na poli duševného zdravia.