16. 03. 2015 Správy

Cenu pre médiá získal časopis Nota Bene

„Cenu Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“ odovzdal básnik Erik Ondrejička na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ časopisu NOTA BENE – za šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. NOTA BENE sa venuje otázkam duševnej profylaxie, propaguje zásady zdravého života, rieši a otvára konkrétne témy súvisiace s formovaním a udržaním duševného zdravia. Pomáha riešiť existenciálne krízy, pomáha človeku nájsť svoje miesto v živote – byť individualitou s dobrým vzťahom k prírode, zvieratám a ľuďom. Zvyšuje odolnosť voči frustráciám dokumentárnym spracovaním jednotlivých príbehov ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách. Časopis Nota Bene spĺňa úlohu motivujúcu – pomáha budovať vedomie vlastnej hodnoty pri hľadaní individuálneho smerovania jedinca. Akcentuje charakterný a empatický prístup k životu.

Cenu si prevzala šéfredaktorka Sandra Tordová, ktorá bola veľmi prekvapená ale aj nesmierne potešená, že sme si všimli ich prácu a verí, že sieťovanie nás, ktorí sa staráme o duševné zdravie, o prežívanie jednotlivca uprostred ľudí a zaujímame sa o etiku a morálne hodnoty medzi ľuďmi prinesie synergický efekt a zlepšenie života pre odkázaných (ale aj nás všetkých)…lebo choroby si nevyberajú …