16. 03. 2015 Správy

Cenu pre združenia získala Prvosienka z Partizánskeho

Slávnostným koncertom chce Liga vyjadriť svoju hlbokú vďaku ľuďom pracujúcim v členských združeniach a verejne oceniť ich nezvyčajne náročnú prácu. Na tohtoročnom koncerte dňa 10. marca 2015 Liga odovzdala cenu s názvom: „Cena Ligy za duševné zdravie SR za prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom“

Cenu odovzdala spisovateľka Oľga Feldeková a oznámila, že na základe 22 nominácií orgánov Ligy a členských združení cenu tento rok získalo Občianske združenie Prvosienka z Partizánskeho. Občianske združenie pracuje na báze dobrovoľníctva a už 10 rokov plní úlohu následnej starostlivosti pre občanov regiónu, ktorí majú problémy s duševným zdravím. V Partizánskom majú už svoje nezastupiteľné miesto, majú vlastné priestory a spolupracujú s viacerým organizáciami a školami. Denne organizujú aktivity pre skvalitnenie života znevýhodnených občanov. Organizovaním vzdelávacích aktivít poskytujú pomoc aj ľuďom, ktorí majú predsudky a bránia sa navštíviť psychiatra.

Cenu si prevzal riaditeľ združenia pán Milan Remeň, ktorý už veľa rokov pracuje v združení a pomáha tak nielen ľuďom so skúsenosťou s duševnými poruchami ale aj nám ostatným a to tým, že pomáha búrať mýty a predsudky. Duševné poruchy si nevyberajú, môžu stretnúť každého, preto je dôležité bojovať proti predsudkom, aby sa mohol každý rýchlo dostať k liečbe a vrátiť sa do normálneho života.