17. 06. 2015 Nezaradené

Číre bytie v tichu.

Keď sa ponoríte do hlbších sfér relaxácie a opakujete mantru, utvrdenie, (ooom, domov, pokoj, lááska, nový deň..), ktorú ste si vybrali pre túto chvíľu, zrazu pocítite stále viac voľnosti.
Zvuky a okolité dianie ustúpili do pozadia. Naplní vás vnútorný pokoj,spojený s nádherným pocitom ticha, mieru a uvoľnenia, akoby z vás spadlo bremeno: cítite, že vaše starosti a obavy sa rozplývajú.
Ak zotrváte v tomto meditatívnom stave, budete mať pocit akoby ste sa vznášali.Len nechajte plynúť ten čarovný zážitok pokoja a uvoľnenia. Nebojte sa, len si to vychutnajte.
Začnete vnímať samého seba ako Bytosť, nielen ako telo, nielen ako myseľ.
Buďte tým, čo cítite.
Jednoducho iba existujte v tomto okamihu, v tomto zážitku vnútorného ticha.
Všetko, čo prežívate je v poriadku.
Ak vás rozptyľujú telesné pocity, alebo myšlienky, jemne/dôrazne sa obráťte ku svojej relaxácii, mantre, či utvrdeniu, nasmerujte do miesta rušenia pokojný hlboký nádych a zotrvajte vo svojom pokoji tak dlho, ako vám to vyhovuje.

Čas pokoja sa bude cvičením predlžovať.

Podľa E. Massová spracovala PhDr. J. Kusá