18. 12. 2019 Podujatia

Čítačka s Danielou Kapitáňovou v Artotéke

Stretnutie s detektívkami i so Samkom Tálem.

Združenie Sofia Bratislava zorganizovalo s pomocou ochotných dobrovoľníkov na čele s Lesankou Královičovou a jej mamou ďalšie zaujímavé podujatie – Čítačku so spisovateľkou, režisérkou, literárnou redaktorkou a publicistkou Danielou Kapitáňovou. Pod svoje krídla nás opäť prichýlila Galéria Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave na Kapucínskej ulici v Starom Meste.
Pôvodne sa Čítačka s Danielou Kapitáňovou mala konať v stredu 17. apríla 2019, no pre ochorenie autorky bola presunutá na náhradný termín. Ten pripadol na stredu 23. októbra 2019 a bola to už naša sedemnásta Čítačka. Úlohy moderátorky som sa zhostila ja.

Daniela Kapitáňová na podujatie priviedla aj karikaturistu, ilustrátora a publicistu Fera Jablonovského, pretože ilustroval jedno z vydaní jej najznámejšej knižky Kniha o cintoríne.

Podujatie sa začalo o 17.00 hod. Naša literárna hostka bezprostredne, s nadhľadom a s humorom odpovedala na otázky, ktoré som jej kládla ja i mnohí poslucháči z publika. Tiež prečítala úryvky z Knihy o cintoríne. O tomto diele sa už toho napísalo veľmi veľa. Vzniklo hlavne pre potrebu autorky vyjadriť sa k turbulentnému obdobiu našej histórie – 90. rokom 20. storočia. Daniela Kapitáňová si povzdychla, že pri tomto diele sa ukázalo, akí vedia byť ľudia vzťahovační: pri čítaní Knihy o cintoríne mali viacerí obyvatelia Komárna pocit, že sa v nej spoznali, a uvádzali úplne absurdné dôvody. Autorka sa tiež zamýšľa nad tým, komu by Samko Tále bonzoval, keby sa jeho príbeh odohrával v súčasnosti. Je presvedčená, že zrejme nejakým bulvárnym novinárom.

Daniela Kapitáňová sa venuje i teórii detektívneho žánru a je autorkou detektívneho románu Nech to zostane v rodine! a detektívnej paródie Vražda v Slopnej. Prezradila, že ako dieťa neveľmi poznala detské knihy, no od malička inklinovala k detektívkam. Jej najobľúbenejším literárnym detektívom je Phil Marlowe, hlavná postava niekoľkých kníh Raymonda Chandlera. K detektívkam autorka dodala, že pri ich tvorbe je nesmierne dôležité vedieť aj to, ako prebieha policajné vyšetrovanie, aby príbeh vyznel vierohodne a realisticky. Zo slovenských autorov je v tomto veľmi dobrý Dominik Dán, ktorý sám pracoval ako policajný vyšetrovateľ. Veľký rozdiel medzi klasickými detektívkami a detektívkami v súčasnosti je, že zatiaľ čo kedysi sa v príbehoch vraždilo väčšinou preto, že vrah mal zo zločinu finančný prospech, dnes vraždy často páchajú duševne choré postavy. Zmenili sa však i postavy detektívov: kedysi boli akoby „bezpohlavné“ a dozvedali sme sa hlavne o ich práci. V súčasnosti majú literárni detektívi bohatý súkromný život plný problémov i vlastných zlyhaní. Daniela Kapitáňová dáva prednosť klasickým detektívkam. Román Nech to zostane v rodine! podľa vlastných slov situovala do prostredia reality show, pretože tento formát televízneho programu jej pripadá úplne zvrátený a ako stvorený na to, aby pri ňom došlo k tragédii.

Daniela Kapitáňová si svoju prácu v rozhlase i pre noviny pochvaľuje. Písanie pre noviny je vraj okrem iného dobré na nácvik disciplíny a krotenie autorského ega. Treba sa totiž zmestiť do predpísaného počtu znakov. Naopak, neveľmi pozitívnu skúsenosť má s vyučovaním kreatívneho písania na vysokej škole: deprimoval ju kontakt so študentmi, ktorých nebavilo čítať.

Po oficiálnej časti Čítačky nasledovali neformálne rozhovory a menšia autogramiáda. Knižky podpisovali Daniela Kapitáňová i Fero Jablonovský a ilustrátor navyše do knižky každému záujemcovi nakreslil postavu z nej (podľa záujemcovho výberu).

Sedemnásta Čítačka sa nám vynikajúco vydarila. Prišlo okolo 20 poslucháčov a beseda s Danielou Kapitáňovou ich evidentne zaujala. Pre Združenie Sofia Bratislava i pre nás dobrovoľníkov je to zadosťučinenie a povzbudenie do ďalšej práce.

Ružena Šípková

Foto: Adriana Královičová