O nás

… aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku

Liga za duševné zdravie je komunita organizácií, pacientov a profesionálov starajúcich sa o duševné zdravie, ktorá podporuje členské organizácie v ich pôsobení, vzdeláva ich, zabezpečuje osvetu a v mene týchto organizácií koordinuje s ďalšími hráčmi tvorbu vhodných podmienok pre riadený proces zmeny v oblasti starostlivosti o duševné zdravie smerom ku komunitnej starostlivosti.

Pacientske organizácie

Profesionálne organizácie – duševné zdravie

Profesionálne organizácie (špecifické)

Profesionálne (poradenské) organizácie

Organizácie pre odborníkov