08. 01. 2020 Duša a film

Cyklus filmov a diskusií Duša a film – rok 2020

Liga za duševné zdravie v spolupráci s Film Europe usporadúva od októbra 2018 cyklus Duša a film. V prvej časti sa premieta film s problematikou z oblasti duševného zdravia (duševné ochorenia, rôzne psychologické problémy), v druhej časti s prítomnými divákmi diskutujú odborníci v danej problematike a ak je to možné, aj niekto, kto má s problémom osobnú skúsenosť.
Filmy vyberá skupina odborníkov, ktorí aj diskusie moderujú (Breier, Ševčíková, Zimová), v spolupráci s dramaturgmi vo Film Europe. Diskusia je zameraná na problém zobrazený vo filme a nediskutuje sa k filmu ako celku.

Filmy sa v prvom roku premietali raz mesačne, pre veľký záujem neskôr 2x mesačne a diskusia sa nahrávala na videozáznam, ktorý je zverejnený na web stránke a FB ligy.

Od októbra 2019 sme cyklus rozšírili a celý sa volá naďalej Duša a film. Tvoria ho 3 samostatné podcykly a premiata sa naďalej vždy v pondelok.

Prvý podcyklus  pokračuje v doterajšom koncepte, ale pod novým názvom Duša a jej problémy (2x mesačne, vždy v 2. a 4. pondelok v mesiaci).

Ďalší podcyklus sa volá Duša a spoločnosť a zaoberá sa  vplyvom spoločenských fenoménov na duševné zdravie spoločnosti a jednotlivcov (politika, negatívne ale aj pozitívne javy v spoločnosti). Cyklus by bol raz mesačne ( vždy v 3.pondelok), diskusie bude moderovať Michal Hvorecký . Cyklus pripravujeme v spolupráci s so sociálnymi psychológmi, sociológmi a analyticky zameranými psychiatrami a psychológmi.

Diskusie týchto dvoch podcyklov streamuje prostredníctvom Facebooku Denníka N. Ich záznam sa dá pozrieť aj neskôr na FB Denníka N a na web stránke Ligy.

Tretím podcyklom je rozbor filmov Ingmara Bergmana s názvom Duša a Bergman. Je zameraný viac na diskusie o samotnom filme, ale aj o psychologických problémoch, ktoré Bergman vo filmoch rieši a ich vzťahu s Bergmanovým životom. O filmoch diskutujú Prof. Zuzana Gindl – Tatárová a Prof.MUDr. Jozef Hašto, diskusie moderuje tiež Michal Hvorecký (vždy v 1.pondelok v mesiaci).

Všetky podujatia sa konajú v priestoroch Kino Film Europe na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave, Pistoriho palác so začiatkom o 18:00.

Veríme, že aj v roku 2020 nám zachováte svoju priazeň!

Tešíme sa na vás!