26. 01. 2012 Nezaradené

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú

Astra Zeneca
Aupark
Desitin
Egis
Janssen – Cilag a Johnson & Johnson company
Kaufland
Komunitná nadácia, Bratislava
Lilly
Lundbeck
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Dexia Banky Slovensko
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Orange Slovensko
Pfizer
Sanofi-aventis
Servier
Slovak Telekom
Slovenská sporiteľňa
Slovenské elektrárne
Volksbank Slovensko
Zentiva

Naši mediálni partneri:

Špeciálne poďakovanie za spoluprácu na tohtoročnej informačnej kampani a celoslovenskej Zbierke Dni nezábudiek

Ďalej:

Akzent media
Big media
Boomerang Cards
EuroAWK
FUN Radio
IDS Health Media Slovakia
infoline.sk
ISPA
Jemné melódie
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Nubium
Rádio Expres
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
TA3
TV Bratislava
TV Markíza
TV JOJ
TV Patriot
Unimedia
zdravie.sk

Za spoluprácu a pomoc pri našej činnosti si našu vďaku zaslúžia:

Anka Šišková
Dado Nagy
Eduard Kaluš
Jarka Hargašová
Katika Žitniaková
Knut a Knut
Kristína Farkašová
Maťo Landl
Olga Hromkovičová
Peter Niňaj
Robert Puškár
Soňa Müllerová
Soňa Sadílková