21. 09. 2020 Podujatia Správy

Debata o duševnom a fyzickom zdraví v spolupráci s centrom Rehabilica

Diskusia v týždni duševného zdravia na tému telesné a duševné zdravie

Definícia WHO hovorí, že „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“ Diagnostikovanie psychosomatických porúch u pacientov má veľký praktický význam v súvislosti s včasným odhalením patológie a účinným pôsobením na bezprostredné príčiny, či už duševné alebo telesné.

Táto diskusia má byť príkladom toho, že je dôležité poukázať na prepojenosť telesného a duševného zdravia. Aj prostredníctvom tejto témy chceme zvýšiť informovanosť pacientov o možnostiach pomoci. Je opodstatnené diskutovať takúto problematiku s psychológmi, ktorí sa vo svojej praxi mnohokrát stretávajú s pacientmi, ktorých dlhodobo trápi somatické ochorenie, no je to práve duševné vyčerpanie z choroby, ktoré ich priviedlo do poradne psychológa. Je tiež strategické túto skutočnosť diskutovať aj v kruhoch fyzioterapeutov, kde sa terapeut veľmi často stretáva s dlhodobou somatickou poruchou pohybového systému, bez štrukturálneho podkladu. Vtedy treba hľadať príčinu inde. Pohľad na duševné a telesné zdravie súčasne, ponúka možnosť komplexnej a multidisciplinárnej liečby.

Ako súvisí pohyb a psychika?

7.10. o 16:45 Bratislava – ONLINE

Ako súvisí pohyb a psychické zdravie? Je fyzická aktivita významným prvkom v prevencii vzniku duševných ochorení? Súvisí športová aktivita s psychickou kondíciou ? Je rozdiel v dôležitosti pohybu v jednotlivých štádiách v živote človeka? S renomovanými odborníkmi na fyzioterapiu, športovú psychológiu a psychiatriu poskytneme odpovede na to, aký je vlastne vzťah duševného a fyzického zdravia.
Odborníci, ktorí sa zapoja do našej diskusie budú:
MUDr. Magda Frecer
, psychiatrička,
Mgr. Michala Bednáriková,
psychologička a Mgr. Bc. Miroslav Dlhoš, PhD., fyzioterapeut
Moderátorom tejto diskusie bude Peter Novák alias, Sharkan

Záznam diskusie si môžete pozrieť tu: