10. 10. 2015 Nezaradené

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Liga za duševné zdravie organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí, počas ktorej môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja alebo hanbia. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga za duševné zdravie v spolupráci so spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu občania navštíviť psychiatrickú ambulanciu u vybraných lekárov a počas ordinačných hodín sa porozprávať s odborníkom na duševné zdravie celkom laicky, bez strachu a akýchkoľvek predsudkov. Lekári budú pripravení na otázky každého druhu. Snahou je znížiť strach a sprevádzajúce predsudky voči duševným poruchám a ľuďom s duševnými poruchami.

Zoznam psychiatrických ambulancií a vybraných miest na Slovensku, ktoré sa do akcie zapojili: