26. 09. 2017 Čo pre vás robíme

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách 2017

Už po tretí krát Liga za duševné zdravie s spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia aj Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku. V zozname lekárov a ich ambulancií si môžete nájsť, či a kedy sa psychiater vo vašom meste zapojil do Dní otvorených dverí a prečítať si termín a presný čas, kedy sa môžete s lekárom stretnúť a porozprávať sa o všetkom, o čom ste sa doteraz báli. Môžete prísť sami, spraviť si test anhedónie alebo prísť so svojimi príbuznými.

Neexistujú zlé otázky, môžete sa opýtať na čokoľvek.

Zoznam psychiatrických ambulancií účastných na Dni duševného zdravia