10. 09. 2013 Čo pre vás robíme

Detská duša

prečo to robíme …

„Veľa z trápenia dospelých začína už v detstve a deti sú najbezbrannejšie pri riešení ťaživých situácií, ktoré často sami nespôsobili, preto sa LDZ snaží zamerať aj na prevenciu a pomoc deťom…“Anton Heretik, ml. psychológ

Čo robíme pre deti a mladých ľudí

Okrúhle stoly pre odborníkov zverejnené na webe LDZ SR

V roku 2013 od apríla do novembra organizujeme „okrúhle stoly“, stretnutia odborníkov – psychológov a psychiatrov, ľudí z relevantných inštitúcií (ministerstvá, Únia materských centier, CPPPaP, Katedra psychológie FiF UK, Rada duševného zdravia), novinárov a osobností na témy týkajúce sa duševného zdravia detí.
Medzi témy, ktoré sme vybrali patria: „Každá žena chce byť dobrá mama…“ (vzťahová väzba, ako nerobiť chyby pri rodičovstve) v spolupráci s vynikajúcim psychiatrom a terapeutom MUDr. Jozefom Haštom , „Moje dieťa nie je normálne, nezvládam ho“ (hyperknetická porucha a podobné poruchy, ktoré trápia rodičov) s primárom detskej psychiatrie MUDr. Jánom Šubom.

V júni je v pláne téma, ktorá trápi nielen deti ale aj rodičov: „Naše dieťa zrazu nechce chodiť do školy“ (šikana, konflikty v škole, šikana cez Internet), v septembri, keď prichádzajú deti po prázdninách znova do školy budeme robiť tému: „Ako prežiť pubertu svojho potomka“, (domáce a školské problémy u adolescentov).

Na október plánujeme tému: „Máme doma génia ?“ (o tom, že aj deti môžu mať duševné problémy), v novembri spolu s našimi blízkymi priateľmi zo združenia Úsmev ako dar pripravujeme tému: „Detské domovy, čo tam nevidíme“ (liečba duševných porúch u detí v detských domovoch je časovaná bomba?), a na december pripadá téma: „Nám sa to nemôže stať“ ( látkové a nelátkové závislosti u detí).

Projekt pre malé deti : Zippy’s Friends _ Zippyho priatelia

Novým projektom Zippy’s Friends (Zippyho priatelia), ktorý realizuje od júla 2013 do júna 2014, sa zameriava na podporu a rozvoj sociálnych zručností detí vo vekovej skupine 5-7 rokov. Tento projekt využíva edukačný program vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, ktorý bol s veľkým úspechom realizovaný už v takmer 30ich krajinách sveta a prešlo ním už vyše 700 tisíc detí. Program prebehne počas školského roka 2013/2014, deti sa v 24 lekciách budú hravou formou venovať témam ako Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Do projektu bude zapojená aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unvierzity, ktorá má na starosti evaluáciu (vyhodnotenie) projektu a ďalej nórska partnerská organizácia Voksne for Barn, ktorá vyškolí trénerov a tí budú ďalej školiť slovenských učiteľov.

Projekt Duševné zdravie detí pre učiteľov

Projekt Duševné zdravie detí už tretí rok prináša návštevy detských psychiatrov u učiteľov základných škôl, kde sa učitelia dozvedia základné informácie o príznakoch duševných porúch u detí školského veku. Získajú informácie o vzniku a priebehu choroby, tak aby ju vedeli rozpoznať a ak treba, poslať dieťa s rodičom k odborníkovi. Ak sa ukáže u dieťaťa duševná porucha, budú učitelia vedieť, ako s dieťaťom pracovať – tak aby netrpelo dieťa ale ani rodičia, ktorí sa často z nevedomosti obviňujú a myslia si, že urobili chybu vo výchove. Projekt pomáha aj učiteľom, ktorým dieťa s duševnou poruchou môže výrazne narúšať vzdelávací proces v triede. Keď sa správne nastaví individuálny vzdelávací plán pre žiaka s duševnou poruchou, všetkým sa výrazne uľaví – žiak cíti, že konečne nie je nespravodlivo trestaný za chyby, za ktoré nemôže, učiteľ vie ako s dieťaťom správne pracovať a rodič prestáva mať pocit zúfalej bezmocnosti.

Projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách

Na stredných školách realizujeme vzdelávací projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách. Záujem prejavili samotní študenti a ich pedagógovia počas našich zbierok. Základným cieľom projektu bolo oboznámiť študentov stredných škôl interaktívnou formou s problematikou duševného zdravia – aby vedeli rozdiel medzi psychológom a psychiatrom, aby vedeli rozoznať príznaky duševných porúch, prípadne pomôcť kamarátom, ak by zistili niektorý z príznakov. Projekt im pomáha nachádzať odpovede počas ich komplikovaného obdobia dospievania, riešiť konflikty a krízy či v škole alebo doma v rodine.

Internetová Poradňa Nezábudka

Liga za duševné zdravie SR prevádzkuje anonymnú a bezplatnú internetovú Poradňu Nezábudka kde odborníci poskytujú konzultácie tým, ktorí sa z rôznych dôvodov neodvážili navštíviť priamo psychiatra či psychológa. Často píšu mladí ľudia a radia sa o svojich psychických problémoch (v škole, v rodine).
• Informačné kampane o duševnom zdraví
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizujeme každú jeseň celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia, ktorá je spojená s verejnou zbierku Dni Nezábudiek. Z výnosu zbierky podporujeme zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou v regiónoch celého Slovenska, ktorá im pomáha vrátiť sa do bežného života.

Členské združenia LDZ, ktoré sa venujú deťom

Máme členské združenia, ktoré sa venujú deťom trpiacim duševnými poruchami, ktoré vedú špičkoví slovenskí detskí psychiatri ako napr. MUDr.Rosenbergerová v Košiciach a MUDr.Šuba v Bratislave. Ďalej sú členmi Ligy : Autistické centrum ANDREAS pod vedením Ing. Kateřiny Nakládalovej, OZ Pomoc ohrozeným deťom (Centrum NÁDEJ), ktoré vedie vynikajúca detská psychologička PhDr. Jana Štúrová, PhD, združenie EFKO o.z. v Hronovciach. Ďalším aktívnym členom LDZ, ktorý pracuje s deťmi s autizmom je združenie: 3lobit a psychiater MUDr. Dušan Alakša.

V rámci dlhotrvajúcej destigmatizačnej práce sme vydali sériu edukačných materiálov (letáky a brožúra) pre rodičov a učiteľov, ktorí sú denne v kontakte s deťmi a mali by teda poznať ich problémy.

Témy duševného zdravia detí a mládeže v médiách

Organizujeme aj ďalšie vzdelávacie aktivity, na ktorých oboznamujeme ľudí s problematikou duševného zdravia a duševných ochorení. Odborníci, ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie prostredníctvom tlače alebo rozhovorov v televízií a rozhlase. Napr. tlačová konferencia o ADHD, účasť v relácii „Päť minút po dvanástej“ pre tínedžrov, relácia Dámsky klub v STV a podobne.