27. 09. 2012 Zbierky

Dni duševného zdravia a zbierka Dni nezábudiek

Liga za duševné zdravie organizuje celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia, ktorá vyvrcholí 9. ročníkom zbierky Dni nezábudiek.

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo zaznávaná a duševné poruchy tabuizované. Radšej sa o týchto veciach nehovorí, trpieť duševnouporuchou „sa nepatrí“. Prevládajú mýty, ako napríklad, že pevnou vôľou sa „to“ dá zvládnuť. Verejnosť si nesprávne mýli mentálne postihnutie a duševné poruchy. Mnoho ľudí si myslí, že duševné ochorenie máte navždy, že človeks duševnou poruchou je nebezpečný, nedá sa s ním dohodnúť, nevie pracovať a možno je aj kriminálnik. Trpí stigmou označenia „blázon“. V záujme komunikovať presný opak – teda korektné informácie – napríklad, že duševné ochorenia sú liečiteľné, organizuje Liga za duševné zdravie informačnú kampaň a celonárodnú Zbierku Dni nezábudiek.

Depresia a svetová kríza

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) dnes trpí depresiou približne 10% populácie. Každý piaty človek si nepríjemné psychické dusno a nechuť žiť vyskúšal na vlastnej koži. WFMH dokonca očakáva, že výskyt depresie sa v období hospodárskej krízy rapídne zvýši. Rast cien, nedostatok práce, strata príjmov, nepochopenie a sociálna odlúčenosť, vízie negatívnych vyhliadok spojených s krízou. V takomto svete dnes žijeme! Aj preto sa do roku 2020 stane depresia druhou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia. Zdravie ľudí je ovplyvnené sociálno-ekonomickou degradáciou, plošným negativizmom, strachom a neistotou. Tie len urýchľujú vznik vážnych psychických problémov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v správe z roku 2011 vyzýva na aktívnu podporu duševného zdravia a ako najprínosnejšie odporúča:

• Rozvoj komunitnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia
• Boj proti stigme
• Investovať do duševného zdravia, pretože tieto investície majú ekonomický prínos

Preto každoročne pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si pripomíname

10. októbra, organizuje Liga v súlade s Národným programom duševného zdravia MZ SR celoslovenskú informačnú kampaň, ktorá vyvrcholí 9. ročníkom zbierky Dni nezábudiek.

Pomocnú ruku môžu občania podať a myšlienku podporiť tromi spôsobmi :

☼ Kúpou umelej nezábudky od 10. 10. 2012 do 13. 10. 2012 v uliciach Slovenska

☼ Zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 v hodnote 2,- Eur až do 31.11.2012.

☼ Priamo na účet: až do 31. 12. 2012 na č. ú. : 4040154029/3100 vo VOLKSBANK, a.s. a č. ú. : 20266500/6500 v Poštovej banke

1. október je Európskym dňom depresie

Psychiatrička MUDr. Eva Pálová, Košice, k Európskemu dňu depresie :

„Depresia predstavuje pre EÚ značné socioekonomické dôsledky. Cena porúch nálady v EÚ sa v r. 2010 vyšplhala k sume 113,4 miliárd eur, pričom sa odhaduje, že väčšina nákladov ide na vrub nepriamych nákladov – takmer 63% ( t.j. 72 miliárd eur) ide na konto straty/zníženia produktivity práce. Celková „cena“ depresie sa v EÚ za posledných 8 rokov zdvojnásobila – z 1,7 milárd eur (1997) na 3,5 miliardy eur ( 2005). Depresia stála EÚ v r. 2006 1% HDP a je to najdrahšie ochorenie CNS v EÚ – stojí takmer 33% ceny všetkých ochorení mozgu, pričom menej ako tretina pacientov s depresiou bola v kontakte s odborníkom. Možno práve preto sa ten tohoročný Európsky deň depresie venuje vzťahu depresie a pracovného prostredia. Depresia totiž patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy u ľudí v aktívnom veku a podľa posledných prieskumov sa až u 11% obyvateľov EÚ prejaví niekedy v živote depresia.

Vzhľadom na to, že ekonomické problémy EÚ pokračujú aj v r. 2012, je veľmi dôležité urobiť krok späť a pozrieť sa na to, ako môžu politika a legislatíva podporiť zdravie, životnú pohodu, produktivitu a v ich konečnom dôsledku aj ekonomiku. Je absolútne nevyhnutné, aby pracovná sila v Európe ostala zdravá a produktívna, a aby bola schopná zabezpečiť ekonomickú prosperitu EÚ. WHO vo svojich posledných prognózach varovne poukazuje na to, že depresia sa do r. 2030 stane najvýznamnejšou príčinou tzv. disability vo svete. Prispieva k tomu aj stále nedostatočná diagnostika a liečba týchto porúch – iba cca 25% pacientov dostáva adekvátnu liečbu.“

Informačná kampaň Dni duševného zdravia pomáha, aby ľudia s duševnými problémami mali možnosť otvorene o nich hovoriť, aby sa tak ľahšie dostávali ku kvalifikovanej liečbe a dokázali sa vrátiť do normálneho života. Ak sa nedostane pacient rýchlo k správnej liečbe, môže po rokoch nekvalitného života skončiť na invalidnom dôchodku, neschopný sa uživiť, trvalo odkázaný na pomoc štátu a rodiny. A to sa žiaľ u nás stále deje.

Sprievodné podujatia

Liga za duševné zdravie organizuje aj sériu sprievodných podujatí ku kampani, ako je napríklad výstava výtvarných diel autorov s duševnou poruchou na Ambasáde USA pod názvom ART BRUT alebo event v Auparku, ktorý 10. októbra odštartuje celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek. Okrem toho Liga za duševné zdravie organizuje v piatich mestách na Slovensku – v Nitre (17.9.), Žiline (18.9.) a v Banskej Bystrici (1.10.), Košiciach (2.10.) a v Prešove (3.10.) v spolupráci s Mestskými úradmi sériu diskusií s psychiatrami o dôsledkoch nadmerného pitia alkoholu a o alkoholizme, ktorý je tiež ako všetky závislosti duševnou poruchou. Ostatné sprievodné podujatia, ktoré organizujú členské združenia Ligy nájdete v prílohe tejto tlačovej správy.

Pomáhame ľuďom nájsť duševnú rovnováhu a stratenú radosť zo života.

Pomôžte aj vy!

Ing. Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, Bratislava
0917 / 15 35 07
olga.valentova@dusevnez.sk