06. 04. 2009 Zbierky

Dni nezábudiek 2008

Výsledky celoslovenskej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2008

Počas minuloročnej Zbierky sa vyzbieralo 89 953,95 EUR. Na krytie nákladov súvisiacich s jej konaním bolo použitých 30 835,26 EUR. Čistý výnos verejnej zbierky je 59 118,69 EUR.

Sumou 21 773,56 EUR podporila LDZ činnosť organizácií zameranú na podporu duševného zdravia a sociálneho začlenenia ľudí s duševnými poruchami, ktoré sa na zbierke aktívne zúčastnili.

Sumu 12 256,22 EUR použije LDZ na projekt Motivačné centrum Nezábudka, ktorý je zameraný na sociálne začlenenie ľudí s duševnou poruchou.

Sumu 25 057,09 EUR prerozdelila LDZ prostredníctvom Grantovej schémy Nezábudka na projekty v súlade s cieľmi zbierky na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ.

Najviac vyzbierali občianske združenia OZ Prvosienka z Partizánskeho, OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice a OZ Mozaika zo Žiliny s výrazným nárastom oproti minulým rokom. Zo škôl bolo najúspešnejšie Bilingválne gymnázium Metodova v Bratislave a z materských centier MC MYMAMY z Prešova, ktorí sú už roky rovnako úspešní.

_________________________________________

Vyhodnotenie Grantovej schémy Nezábudka 2009

(z výnosu Zbierky Dni Nezábudiek 2008)

Správna rada Ligy za duševné zdravie SR rozhodla na svojom zasadnutí dňa 26.3. 2009 o nasledovnom prerozdelení prostriedkov z Grantovej schémy Nezábudka, vytvorenej z čistého výnosu verejnej zbierky Dni nezábudiek 2008:

DSS Most n.o., Bratislava
Chránená kaviareň Medzi nami..……..8.385 EUR (252 606 SK)

Pro mente n.o., Michalovce
Zlepšenie kvality služieb rozvinutím novej chránenej dielne……………….2.790 EUR (84 051 SK)

Prvosienka o.z., Partizánske
Rehabilitačné stredisko…..……………..5.942 EUR (179 000 SK)

Kompas n.o., Trnava
Analýza stavu DZ obyvateľov a zdravotnej starostlivosti v T…………………………83 EUR (2 500 Sk)

OPORA o.z., Intergra o.z.
Promente o.z., Kompas n.o., Michalovce, Trnava, Bratislava:
Cesta k pomoci – psychoedukačný program pre ľudí s duševnou poruchou a príbuzných………………..…. 3.319 EUR (99 988 SK)

Krídla, o.z. Bratislava
ŠTART: Chránená keramická dielňa Krídla……………………………………… 4.538 EUR (136 712 SK)

_____________________________________________________

Umelci, ktorí podporili Zbierku Dni nezábudiek

(zľava zhora 🙂 Ady Hajdu-herec, Vlado Jedľovský-herec, Roman Polák-režisér, Peter Šimun-herec, Vlado Černý-riaditeľ divadla, Szidy Tobias-herečka, Petra Vajdová-herečka, Anka Šišková-herečka, Maťo Landl-herec

Herci, ktorí si ako prví pripli na šaty malý modrý kvietok-nezábudku, symbol duševného zdrvia, aby podporili celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek

Anna Šišková-herečka, Szidy Tobias-herečka, Roman Polák-režisér, Vladimír Jedľovský-herec z Trnavy, Matej Landl-herec a Ady Hajdu-herec

Herec a umelecký šéf divadla Astorka-Korzo´ 90 Boris Farkaš vie, aké dôležité je obracať sa na odborníkov nielen keď nás bolí telo ale aj keď nás bolí duša.

(zľava:) Vlado Černý-riaditeľ divadla, Maťo Landl-herec, Szidy Thobias-herečka, Ady hajdu-herec, Anka Šišková-herečka, Vlado Jedľovský-herec, Petra Vajdová-herečka, Roman Polák-režisér, Peter Šimun-herec

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK

Projekt kampane 2008 (5. ročník)

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 2008

Nakoľko sociálne vylúčenie a nedostatočná sieť starostlivosti o ľudí s duševným ochorením je stále aktuálnym problémom, rozhodla sa LDZ pokračovať v téme jej rozvoja aj v r.2008. Téma korešponduje aj s tohtoročnou témou tému Dňa duševného zdravia, ktorú vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia: „Celosvetová podpora duševného zdravia: Občania obhajujú potrebu zlepšenia služieb“. Komunikačná kampaň a zbierka Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek bude zameraná na podporu rozvoja služieb , ktoré napomáhajú sociálne začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami.

Priority kampane:

– Podpora sociálneho začlenenia a rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými problémami

– osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdravíO oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu duševne chorých

– upozorniť politikov a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a duševne chorých, nerovnocenné vnímanie telesného a duševného zdravia

– Predaj 150 000 ks nezábudiek

Plánované aktivity:

* 1.9. – 12.10: Mediálna kampaň
* 10.9. Zahájenie nového programu pre príbuzných „Objaviť zdroje“
* 16.9. Tlačová konferencia
* 23. – 24.9. Cesta vydláždená strachom (Simulátor čo prežíva človek so schizofréniou v Auparku)
* 24.9. Inšpirácia slovom vernisáž výstavy Galérie Nezábudka v Univerzitnej knižnici
* 8. – 10.10. Zbierka Dni Nezábudiek v uliciach
* Podujatia v regiónoch: stretnutia s odborníkmi, výstavy, Dni otvorených dverí a iné podujatia
* Články a relácie v médiách

MEDIÁLNA KAMPAŇ

O * 1.9. – 31.9. bilboardová kampaň

O * 29.9. – 10.10.: televízne spoty (zamerané na upozornenie verejnosti na zbierku Nezábudka a aktivovanie verejnosti smerom k rozvoju služieb napomáhajúcim sociálnemu začleneniu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia) (TA3, STV, v regionálnych televíziách v systéme TV-Net)
* 29.9. – 10.10: rozhlasové spoty: Expres, Jemné melódie
* 29.9. – 12.10.: plagáty v interiéri prostriedkov mestskej dopravy (Bratislava, Košice)
* 29.9. – 10.10: Printová inzercia: denníky a týždenníky
* tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch
* plagáty
* letáky 50 000 ks (informačnný o kampani a cieľoch zbierky, Telesné a duševné zdravie: Spojené nádoby)
* banery na najnavštevovanejších internetových vyhľadávačoch

AKTIVITY V REGIÓNOCH

DELFÍN – Zvolen

– Vernisáž „Celoslovenská výstava fotografií klientov psychiatrických nemocníc a ambulancií – Deň otvorených dverí v Rehabilitačnom stredisku Delfín

SANARE – B. Bystrica

– Šot v regionálnom vysielaní STV
– Diskusia s odborníkom
– Článok v regionálnych novinách „My“
– Výstava spojená s predajom výrobkov združenia

ŠŤASTIE SI TY – Prievidza

– Vernisáž autorskej výstavy Žanetky Buckovej 19.9. o 15:00 hod v Handlovej

PRVOSIENKA – Partizánske

– Info – stánok na námestí SNP

MOZAIKA – Žilina

-Výstavka vlastných výrobkov spojená s predajom
-Infostánok v rámci tradičného podujatia občianskych združení v Žiline „Trinásta komnata“ (koniec septembra)

POZDRAV – Michalovce

– športové popoludnie spojené so súťažami – rôzne disciplíny

INTEGRA a PRO MENTE – Michalovce

– Výstavuaprác výrobkov našich klientov v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach v čase 1.10.-14.10.

OPORA G+N – Rim. Sobota

-Infostánok s materiálmi

Podporovatelia a partneri projektu
* Únia materských centier
* ODOS (pacientska organizácia: Otvorte dvere, otvorte srdcia)
* reklamná agentúra Publicis Knut a produkčná
agentúra Color Box
* mediálna agentúra Unimedia
* Hlavný partner: Dexia banka
* Orange, T-mobile
* farmaceutické firmy (Servier, Janssen Cilag, Pfizer, Desitin, Astra Zeneca, Zentiva, Sanofi-Avnetis)
* ďalšie inštitúcie podnikateľskej sféry : TNT, Volksbank, Poštová banka,
* Aupark, Polus city center, Avion shoping park, OC Dubeň, Max, Billa, Optima, Kaufland
* Mediálni partneri: Bigmedia, akzentmedia, euroAWK, Nubium, ISPA, Rádio expres, TA3, STV, Jemné melódie
* Individuálni podporovatelia: Boris Kollár
*****

Oznámenie o rozhodnutí Správnej rady Ligy za duševné zdravie

SR ku Grantovej schéme Nezábudka 2008

Ku dňu 15.2.2008 zaregistrovala Liga za duševné zdravie SR 26 žiadateľov o podporu z Grantovej schémy Nezábudka z celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek 2007. Správna rada LDZ na svojom zasadaní dňa 12.3. 2008 svojim rozhodnutím podporila nasledovné projekty.

1. MOZAIKA OZ ( Žilina)
Základy PC vzdelávania ľudí s duševnou poruchou – 18 000,-SK

2. Zdravá duša OZ (Považská Bystrica)
Rekondičný pobyt pre členov združení OZ Zdravá duša, Omega, Mozaika a Prvosienka – 22 500,-SK

3. Šťastie si ty (Prievidza)
„Moja rodina“ – terapeutická práca s rodinnými príslušníkmi duševne chorých – 30 000,-SK

4. EFKO OZ (Hronovce)
Zlepšenie kvality služieb Chráneného domova – 70 200,-SK

5. Ars Vivendi (Trenčín)
„Leto s remeselníkmi“- letná tvorivá dielňa pre ľudí s problémami duševného zdravia – 60 000,-SK

6. OPORA (Bratislava)
„Objaviť zdroje“ – rodinno-terapeutické stretnutia podpornej skupiny príbuzných – 23 500,-SK

7. OPORA G +N (Rimavská Sobota)
Skvalitnenie služieb v zariadení chráneného bývania – 161 566,-SK

8. Pedagogicko-psychologická poradňa /Bardejov/
„Nedám sa“ – preventívny školský projekt pre žiakov ZŠ – 39 665,-SK

9. Kultúrne združenie národností a etník SR (Bratislava/)
Ruženka Šípková: Popoluška – dotlač debutu autorky s duševnou poruchou – 13 000,-SK

10. RADOSŤ (Košice)
Psychorehabilitácia a rodinná sociálna terapia – 36 234,-SK

11. POZDRAV ( Michalovce)
Pacientska advokácia – .45 000,-SK

12. ODOS (celoslovenská organizácia združujúca regionálne organizácie pacientov a príbuzných)
Vzdelávanie lídrov regionálnych združení pacientov a príbuzných – 280 000,-SK

13. PREMENY (Slovenská asociácia pacientov a pacientskych združení)
Koordinačné sociálno-poradenské centrum asociácie – 100 000,-SK