24. 02. 2011 Zbierky

Dni nezábudiek 2010

Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2010

Už nikdy viac osamelí medzi ľuďmi!

__________

Liga za duševné zdravie organizuje celoslovenskú Zbierku DNI NEZÁBUDIEK.

Do celoslovenskej verejnej zbierky môžete prispievať:

Dobrovoľným príspevkom za nezábudku v uliciach od 11.10.2010 do 13.10.2010

Zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko a T-Mobile v hodnote 1 € až do 31.10.2010

Suma 1 € za SMS správu je konečná, nepodlieha DPH. Operátori ju odvedú na zbierku v plnej výške a zaslanie správy zákazníkovi nespoplatňujú.

Na bankový účet
č. ú. : 4040154029/3100 v Ľudovej banke a
č. ú. : 20266500/6500 v Poštovej banke
až do 31.12.2010

__________
Liga za duševné zdravie SR je občianske združenie. Celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia a zbierku Dni nezábudiek organizujeme na území celého Slovenska už sedem rokov. Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Najvážnejší problém ľudí s duševnou poruchou je sociálne vylúčenie: zažívajú na vlastnej koži nepochopenie a diskrimináciu, strácajú zamestnanie a ostávajú osamotení. Izolácia bráni ich návratu do života a mnohí sa ocitnú v chudobe.

Ako môžeme pomôcť?

V regiónoch Slovenska buď úplne chýba alebo je nedostatočná pomocná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá sleduje individuálne potreby človeka s duševnou poruchou a je dostupná tam, kde žije. Zbierkou Dni nezábudiek 2010 chceme podporiť rozvoj komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s duševnými problémami obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život v rodine a práci.

1. október: Európsky deň proti depresii

Depresia patrí k najčastejším a najzávažnejším poruchám. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, únavy, znížené sebahodnotenie, poruchy spánku a rôzne bolesti. V súčasnosti je dobre liečiteľná, avšak za podmienky, že sa správne diagnostikuje a správne lieči.

10. október: Svetový deň duševného zdravia

Aj malé veci dokážu urobiť veľké zmeny! Pomôžte ľuďom s duševnou poruchou žiť lepší život medzi nami, aby už nikdy viac neboli osamelí medzi ľuďmi.

Povolenie zbierky 2010