30. 03. 2012 Zbierky

Dni nezábudiek 2011

Liga za duševné zdravie SR organizuje 8. ročník informačnej kampane a celonárodnej Zbierky Dni nezábudiek

Liga za duševné zdravie sa už dvanásť rokov snaží o šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. Téma duševných porúch je tabuizovaná, verejnosť má skreslené názory na psychické ochorenia. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá ročne približne o 23 %. Aj preto LDZ organizuje informačnú kampaň a celoslovenskú zbierku pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. október.

Téma kampane je „Nezabudnite na svoje duševné zdravie“, pretože odborníci vedia, že telesné a duševné zdravie sú dve strany jednej mince, jedno bez druhého neexistuje.
Liga za duševné zdravie (LDZ) sa snaží, aby sa človek dostal včas k odborníkovi a k správnej liečbe. K tomu treba nielen informovaného pacienta, ale aj postupné dobudovanie komplexnej siete služieb. Komplexná sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou je dôležitým predpokladom sociálneho začlenenia. Je to široký súbor služieb a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou, aby boli uspokojené nielen ich zdravotné, ale aj psychologické a sociálne potreby. Podľa vzorov z vyspelejších krajín by mali byť súčasťou komplexnej siete okrem modernej nemocničnej starostlivosti aj krízové centrá, denné stacionáre, rôzne formy rezidenčných služieb, napr. chránené bývanie a služby pracovnej či sociálnej rehabilitácie. Niektoré takéto služby vznikajú „zdola“ cez naše organizácie, ktoré vytvárajú centrá sociálnej rehabilitácie a Liga ich každoročne podporuje z výnosu Zbierky DNI NEZÁBUDIEK.

Celoslovenská Zbierka DNI NEZÁBUDIEK : 8. až 12. október v uliciach

Okrem informovania verejnosti o potrebe rozvíjania tejto siete, je zámerom Ligy podporovať konkrétne iniciatívy na jej dopĺňanie na celom Slovensku. Preto je súčasťou kampane aj celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré ju pomáhajú budovať. V dňoch 8. až 12. októbra si môžu ľudia na celom Slovensku zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl v mnohých mestách na Slovensku. Zbierku je možné podporiť aj zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti všetkých operátorov v hodnote 1,- € alebo finančným príspevkom zaslaným na účet LDZ SR.

Prof. Anton Heretik, Odborná rada LDZ SR:

„Prečo sa starať o svoje duševné zdravie? Platí nielen, že v zdravom tele zdravý duch, ale aj naopak – so zdravým duchom máme zdravšie telo. Prakticky každá duševná porucha má aj celý rad telesných príznakov. Aj pri vzniku telesných porúch, najmä pri psychosomatických ochoreniach (infarkt, žalúdočné vredy, astma a iné) hrajú dôležitú rolu aj psychologické faktory. Starať sa o duševné zdravie je aj veľmi ekonomické. Pre nás všetkých je výhodnejšia prevencia a včasná liečba psychických porúch ako straty spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou prípadne invaliditou postihnutých. Starať sa o vlastné duševné zdravie znamená napomáhať pohode blízkych ľudí. Každá štvrtá rodina je postihnutá duševným ochorením niekoho blízkeho. Rodiny závislých od alkoholu už vedia o čom je reč… A ako sa starať o vlastné duševné zdravie? Pre každého platí niečo iné. Ale každý si môže vybrať z nášho ligového „Desatora“.

Kancelária WHO na Slovensku, MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka:

„Ľudia s duševnými chorobami a psychosociálnymi poruchami stále patria k marginalizovaným a najviac zraniteľným skupinám obyvateľstva. To je hlavné posolstvo najnovšej správy WHO o duševnom zdraví a rozvoji z minulého roku. Aj keď správa konštatuje, že možnosti diagnostiky a dostupnosť liečby sa v mnohých štátoch výrazne polepšili, málo úspešné je lámanie predsudkov a bariér, ktoré bránia vstupu ľudí s duševnými chorobami do ekonomického a spoločenského života. Nedostatočná pozornosť sa venuje dlhodobej starostlivosti o nich v prípade, že sú odkázaní na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Deklarácie o sociálnej inklúzii nestačia. Za štát a zodpovedné orgány v ňom musia hovoriť konkrétne činy s konkrétnymi výsledkami. A tými sú spokojní občania vrátane tých s duševnými chorobami.“

AKTIVITY LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR POČAS KAMPANE A ZBIERKY

Výstava na veľvyslanectve USA na Slovensku

Počas Zbierky sprístupňuje Liga za duševné zdravie SR diela autorov so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorí sa venujú výtvarnej tvorbe. Bude to reinštalácia úspešnej výstavy ART BRUT na pôde ambasády USA a termín vernisáže Vám oznámime. Výstava sa realizuje s podporou spoločnosti Pfizer.

Happening v Galérii EUROVEA

V deň začiatku zbierky v uliciach miest Slovenska sa bude konať happening spojený s koncertom, ukážkami literárnej a výtvarnej tvorby autorov s duševnou poruchou a rôznymi atraktívnymi aktivitami, ktoré vás určite prekvapia. V sobotu 8. októbra od 14,oo do 18,oo môžete zažiť to, ako si len „aktivitou vášho mozgu“ zahráte počítačovú hru, ako vyzerá canisterapia a ako ste na tom s vašim duševným zdravím.

Aktivity členských združení LDZ SR v regiónoch

Aktivity prebiehajú aj v regiónoch Slovenska. Regionálne združenia pacientov a príbuzných organizujú výstavy, dni otvorených dverí, diskusie a prednášky s odborníkmi, alebo športové a iné podujatia. Prehľad aktivít nájdete v prílohe.

OSOBNOSTI PODPORUJÚ KAMPAŇ

Kampaň podporujú už tradične známe osobnosti ako herečka Anka Šišková, Maťo Landl, Janko Kroner, či herečka Kristína Farkašová. Myšlienky Ligy pomáhajú presadzovať aj moderátorka Soňa Müllerová a Jarka Hargašová. Moderátori vo všetkých televíziách už niekoľko rokov nosia na šatách v deň 10. október malý kvietok, nezábudku, ako upozornenie pre divákov, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné.

NOVÉ PROJEKTY V ROKU 2011

Projekty pre stredné školy

Liga za duševné zdravie SR sa venuje prevencii duševných porúch na stredných školách od roku 2007. Výsledkom je preventívny projekt „Duševné zdravie na stredných školách“ v súčasnosti postavený na dvoch vzdelávacích aktivitách: školenie: Multiplikácia preventívneho programu pre stredoškolákov „Duševné zdravie na stredných školách“, a odborný workshop: „Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov“. Tieto školenia sú určené najmä pre školských a poradenských psychológov, výchovných poradcov a koordinátorov preventívno-výchovných aktivít na školách. Tohto roku sa nám podarilo uskutočniť jedno 3-dňové školenie. V línii s uvedenými vzdelávacími aktivitami, dostali účastníci vzdelávania aj zážitkovou formou informácie, ktoré im majú pomôcť pri preventívnych aktivitách na školách. V tomto roku projekt podporila Slovenská sporiteľňa.

Projekt „Duševné zdravie detí“

LDZ sa v tomto roku začala venovať aj téme duševného zdravia detí a vydala dva informačné letáky a jednu brožúru o duševných poruchách u detí určenú širokej verejnosti. Autorom odborných textov je primár Kliniky detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave MUDr. Ján Šuba, ktorý bol spolu s MUDr. Teréziou Rosenbergerovou z 1. psychiatrickej kliniky UNLP Košice prednášajúcim na dvoch školeniach pre učiteľov v Bratislave a v Košiciach.

Projekt edukačných materiálov a školení podporila spoločnosť Eli Lilly.

Psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová, školiteľka projektu:

„Skúste sa opýtať detí na tri želania…počítač, hry, peniaze. Ak sa rodičov opýtam, mnohí v hodnotovom rebríčku uprednostňujú materiálne hodnoty. K šťastiu patrí predovšetkým byť zdravý. Aj keď sú ambulancie psychiatrov a psychológov preplnené, predsa len pojem duševného zdravia ostáva ešte stále medzi poslednými, nad ktorými ľudia rozmýšľajú aj napriek tomu, že bez neho nevieme dostatočne naplniť kvalitu života. Kým k somatickým lekárom chodia ľudia bez predsudkov, riešia každú malú bolesť, k duševnému zdraviu majú mnohí ešte stále iný postoj. Psychiatria prichádza do úvahy až vtedy, keď už zlyhalo všetko – je stigmou! V školách zasadajú výchovné komisie, nastupujú rodičovské komisie, špeciálni pedagógovia. Psychiatra často volajú až vtedy, keď už nieto čo vyšetriť. Ľudia cestujú mnoho kilometrov, len aby ich v čakárni u psychiatra nestretol nikto zo známych. Treba si uvedomiť, že duševné zdravie je základným predpokladom dobrého fungovania a primeranej kvality života, možnosti emocionálne, sociálne, pracovne uplatniť sa na tomto svete.“

MUDr.Terézia Rosenbergerová, kontakt: psychiatria@pobox.sk

Ďakujeme že pomáhate aj vy! Nezabúdajme na svoje duševné zdravie!

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR,
Ševčenkova 21, Bratislava,
0903 / 65 85 95

Podporovatelia a partneri celoslovenskej kampane a zbierky:

Kancelária WHO na Slovensku
ODOS celoslovenská organizácia pacientov a príbuzných
Únia materských centier
Orange Slovensko, T-Mobile, O2
farmaceutické firmy: Servier, Pfizer, Egis, Zentiva, Eli Lilly
firmy IBM a Slovenské elektrárne – Enel
ďalšie inštitúcie podnikateľskej sféry : TNT, Volksbank, Poštová banka,
Galéria Eurovea, Aupark, Polus city center, Avion shoping park, OC Dubeň, Max, Billa, Optima, Kaufland, STU, Tesco, ŽSR
mediálna agentúra Unimedia

Dni Nezábudiek 2011

Informačná kampaň a Zbierka 2011 k Svetovému dňu duševného zdravia (8. ročník)

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR každoročne na jeseň kampaň v médiách pod názvom „Dni duševného zdravia – dni nezábudiek“, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševného zdravia a duševných porúch. Téma kampane 2011 – Nezabúdajme na svoje duševné zdravie.

Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných aj ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi, a zároveň aj veľmi zaťažuje štátny rozpočet nákladmi na ich liečbu.

Liga za duševné zdravie vo všetkých svojich komunikačných kampaniach prezentuje názor, že je nevyhnutné dobudovať u nás ešte stále riedku sieť služieb, ktorá je pre predpokladom ich úspešnej liečby, ktorá pomáha ľuďom s duševnými poruchami vrátiť sa z choroby späť k práci, k rodinám a do života vôbec.

Komplexná sieť starostlivosti na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život. Cez neúplnú sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci. Na Slovensku úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, mládež, je nedostatočný počet služieb: denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti, krízových centier s mobilnými tímami, chránených a podporovaných bývaní, chránených a podporovaných zamestnaní (chránených dielní), a úplne chýba celoslovenská nízkoprahová telefonická linka krízovej intervencie.

Počas kampane vydistribuujeme do čakární lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov) informačné materiály o duševnom zdraví, a prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach počas Zbierky „Dni nezábudiek 2011“ aj širokej verejnosti. Chceme tak prispieť k zlepšeniu informovanosti verejnosti o problematike duševného zdravia a o dobrých možnostiach liečby duševných porúch u nás.

Priebeh kampane a zbierky: mediálna informačná kampaň, sprievodné podujatia v regiónoch Slovenska, celoslovenská verejná zbierka Dni Nezábudiek v uliciach slovenských miest.

Časový plán zbierky v roku 2011:

8. – 12. október : celonárodná Zbierka 2011 – dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkajú nezábudky za symbolickú cenu a rozdávajú informačné materiály verejnosti v uliciach miest Slovenska. Do zbierky sa zapojili členské združenia LDZ SR, členské združenia ODOS, materské centrá, stredné školy a rôzne iné občianske združenia. Študenti stredných škôl a členovia týchto združení budú od soboty 8.10 do stredy 12.10. chodiť v uliciach označení identifikátorom s pokladničkou zalepenou špeciálnou nálepkou s názvom Zbierky Dni nezábudiek. Budú ponúkať modré nezábudky a informačné letáky s cieľmi kampane a zbierky. Vždy po skončení zbierky Ligy vydáva tlačovú informáciu o konkrétnom využití výnosu zo zbierky.

Zbierka sa každoročne koná tromi formami: kúpou nezábudky, zaslaním prázdnej SMS na číslo 833 u všetkých operátorov v cene 1,- Euro a priamym poukázaním finančného príspevku na čísla účtov Ligy zverejnených aj na webovej stránke.

Priebežne počas kampane aj zbierky budeme organizovať tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch, plagáty, letáky, bannery na internetových vyhľadávačoch, a sprievodné podujatia organizované členskými združeniami Ligy za duševné zdravie SR v regiónoch.

Ciele zbierky

Cieľmi každoročnej kampane a zbierky je podpora sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených dielní, chránenej práce a chráneného bývania). Podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a zmysluplného a tvorivého trávenia voľného času ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných (v členských združeniach LDZ SR).

Bezplatnú distribúciu našich informačných letákov týkajúcich sa duševného zdravia po celom Slovensku zabezpečuje náš partner IDS Health Media Slovakia spol. s r.o.

Povolenie zbierky 2011