24. 01. 2011 Správy

Domu sociálnych služieb – MOST, n.o. k otvoreniu prvého podporovaného bývania

Tlačová správa 24.1.2011

Dom sociálnych služieb MOST vo štvrtok 3.februára slávnostne otvorí prvé podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou v Bratislave.

Podporované bývanie ponúka klientom s duševnou poruchou šancu naučiť sa žiť samostatnejšie a prevziať zodpovednosť za vlastný život. Duševná porucha im zväčša zobrala šancu osamostatniť sa, založiť si vlastnú rodinu a žiť vo vlastnej domácnosti. Obyčajne aj v dospelosti žijú so svojimi príbuznými, najčastejšie rodičmi. Duševná porucha sa spravidla objavuje v mladosti, čo spôsobuje, že sa ich spôsob života málokedy rozvíja ďalej. Naši klienti celé desaťročia žijú nie len v tých istých detských izbách, ale aj v podobnej role ako kedysi. Býva pre nich problémom samostatne si upratať, navariť, nakúpiť si, vybaviť lekára, hospodáriť s financiami, samostatne komunikovať s okolím. Príbuzní vynakladajú množstvo času a úsilia, aby sa o nich po všetkých stránkach postarali. Najviac ich však trápia obavy: Čo bude, keď tu nebudeme?

Našim zámerom je podporovať čo najväčšiu nezávislosť klientov. Nie je v našich možnostiach poskytnúť klientom trvalé samostatné bývanie. Môžeme ich však sprevádzať v samostatnejšom zvládaní všedného dňa. V podporovanom bývaní poskytujeme tréningový program, v ktorom sa klient nasťahuje do podporovaného bývania a učí sa samostatne zvládať nároky bežného života s podporou odborných pracovníkov. Tréningový program môže trvať 6 mesiacov až 2 roky, podľa individuálnych potrieb a schopností klienta. Po ukončení pobytu sa klient vráti naspäť do pôvodného prostredia, ale v novej, zodpovednejšej úlohe. Môže postupne prevziať zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť svojich starnúcich rodičov.

Podporované bývanie nenájdete na konci mesta za vysokými múrmi, služba je poskytovaná v trojizbovom byte na sídlisku. Každý klient má v podporovanom bývaní svojho osobného bytového asistenta, s ktorým bude pracuje počas celej doby pobytu. Klient si s jeho podporou stanoví ešte pred nástupom do podporovaného bývania konkrétne ciele zamerané na zlepšenie kvality života. Ciele sú čo najkonkrétnejšie, napríklad „chcem sa naučiť variť“. Potom sa jeden z cieľov rozpracuje na malé kroky: aké jedlo, aký recept, čo treba kúpiť, finty pri varení, stolovanie, úschova potravín. Klient trénuje jednoduché kroky, v ktorých dokáže s podporou asistenta uspieť a rásť.

Podporované bývanie je len jednou zo služieb, ktorými Dom sociálnych služieb MOST, n.o. realizuje svoju víziu cesty ku samostatnosti pre ľudí s duševnou poruchou. Ďalšími sú rehabilitačné stredisko, chránená kaviareň Medzi nami, sociálne poradenstvo a psychologická ambulancia.

Cesta k samostatnosti začína už počas pobytu klienta v nemocnici kontaktom so sociálnym poradcom. Po prepustení môže začať navštevovať rehabilitačné stredisko, kde znovu získa návyk na denný režim, spozná nových ľudí, naučí sa sociálnym zručnostiam, precvičí pamäť, pozornosť, myslenie. Odtiaľ jeho cesta môže smerovať na chránené pracovisko, kde získa pracovné návyky v prostredí, ktoré rešpektuje jeho stav a možnosti. Podporované bývanie je logické doplnenie komplexnej starostlivosti

o ďalšiu oblasť života. V zahraničí je podobný typ služby bežný, pričom ľudia s duševnou poruchou majú možnosť využívať podporované bývanie s rôzne odstupňovanou formou pomoci a podpory. Všetky uvedené služby dopĺňa sociálne poradenstvo, ktoré klienta sprevádza pri problémoch všedného dňa.

Podporované bývanie dáva ľuďom s duševnou poruchou príležitosť čo najviac žiť tak, ako by žili, keby boli zdraví. Aby boli s nami a nie sami.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, Fondu GSK a Nadácie VÚB.

Autorka správy:
Mgr. Daniela Adamková, vedúca projektu
kontakt: 0904 986 072
podporovane.byvanie@dss-most.sk