17. 06. 2015 Nezaradené

Dýchanie. Sebaprijatie.

Dovoľte si, spojiť sa so svojím dýchaním. Uvedomte si, že stále prebieha. A pritom si môžete uvedomiť, že vzduch, ktorý vchádza s vaším nádychom, je nasýtený kyslíkom, niečím, čo vaše telo potrebuje, aby vás mohlo vyživovať.
A možno práve v tejto chvíli, keď ste napojení na svoje dýchanie, môžete sa dotknúť, spôsobu ako sa vaše telo nadychuje. Zastavuje sa nádych vo vašom hrudníku? Ide do vášho brucha? Môžete ho cítiť vo všetkých častiach vášho tela? Uvedomte si ako dýchate.
Ak máte pocit, že sa nádych zastavuje vo vašom hrudníku, odovzdajte mu jemne láskyplné posolstvo a povzbuďte ho, aby postúpilo ďalej do vášho tela.
Keď sa napojíte na svoje dýchanie a vedome utvoríte užšie spojenie medzi vaším dýchaním, výživou vášho tela a tlkotom srdca. ..uvedomte si, ako celý váš život vo vás prúdi…a že vy ste ten, kto má na starosť, aby bol tento život vo vašom tele bol harmonickejší, bohatší ešte výživnejší.

A teraz si snáď môžete dať dovolenie byť v spojení s tou vašou časťou, ktorú ešte nepoznáte, ako napr. s končekmi alebo prstami nôh.
Znovu sa spojte so svojím dýchaním…A v okamihu, keď vdychujete, mohli by ste pre seba dovoliť povedať tieto slová:

„Vdychujem to, čo vyživuje moje nádherné ja…
Vážim si vzácnu osobnosť, ktorou som…
Dávam si úplné dovolenie, aby som bol celistvou bytosťou.
Preberám na seba zodpovednosť, aby som svoj život užíval a naplnil. Keď sa nadýchnem, hlboko v sebe poznávam, že moja schopnosť milovať iných, byť s nimi, byť voči iným ozajstný, hovoriť áno alebo nie, je tým povzbudená.“

V. Satir: Meditations and Inspirations, Celestial Arts, 1985