Projekt

ETICKÝ KÓDEX LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA

Naši odborníci na psychologickej Linke dôvery Nezábudka sa riadia vlastným kódexom, ktorý určuje ich správanie voči klientom.

ETICKÝ KÓDEX LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA