Projekt

MŠVVaŠ SR odbor mládeže – grant na Online poradňu LDZ

Projekt Online poradne bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor Mládeže sumou 12.000 €.
Ďakujeme!

Jedná sa o dlhodobý projekt, ktorý Liga za duševné zdravie financuje z viacerých zdrojov.
Online poradňa je jednou z foriem dištančného poradenstva pre všetkých ľudí, ktorí sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii, trpia psychickými ťažkosťami a rozhodli sa so svojim problémom vyhľadať pomoc odborníka. Formou e-mailovej komunikácie v súčasnosti štyria odborníci – psychológovia, poskytujú klientom psychologické poradenstvo. Každý z nich je odborníkom jednak všeobecne na osobnostné problémy, ale aj užšie špecializovaným na niektorú oblasť problémov napríklad závislosti, partnerské a vzťahové problémy, školské, študijné a pracovné problémy.
Jedná sa o neziskovú bezplatnú službu a z nášho pohľadu je toto veľmi dôležitý faktor pri
sprístupňovaní pomoci najmä mladým ľuďom. Pre lepšie financovanie celého súboru služieb
dištančného poradenstva na Slovensku sa už dlhodobo snažíme viesť konštruktívny dialóg so štátnou správou s cieľom hľadania dlhodobého systémového riešenia, s dôrazom na prevenciu a ochranu duševného zdravia obyvateľov. Kým sa tak stane, LDZ naďalej zháňa finančné prostriedky na pokrytie a skvalitňovanie prevádzky aj z iných zdrojov.