Projekt

Podpora duševného zdravia v období pandémie

Prácu Ligy za duševné zdravie si na naše prekvapenie všimli aj manageri zo spoločnosti Facebook a venovali nám jednorazový dar určený na zdroje súvisiace s duševným zdravím a na podporu práce v oblasti covid-19.
Liga za duševné zdravie získala z tohto programu grant vo výške $14,893.00.

Ďakujeme!