20. 09. 2023

Kreatívny labyrint – program pre rodiny k výstave „Martin Moflár – Soft Lines/Творчий лабіринт – програма для сімей до виставки «Мартін Мофляр – м’які лінії