20. 09. 2023

návšteva knižnice, hľadanie zaujímavých kníh, čítanie / g