20. 09. 2023

Prednáška – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete/ Лекція – Покращення доступу жертв злочинів до послуг та створення контактних пунктів для постраждалих