01. 12. 2023

Tvorivá dielňa s deťmi, aktívne spoločné hry v centrume voľného času. Anglický pre deti a SK jazyk pre rodičov/Майстер-клас для дітей. Англійська мова для дітей. Словацька для батьків та дітей.