01. 12. 2023

Ukrajinský klub Banská Štiavnica, Klub pre ženy z UA