01. 12. 2023

Ukrajinský klub Banská Štiavnica workshop „Ako si nájsť prácu“ spolupráca s Mareena