17. 06. 2015 Nezaradené

Farby

Posaďte sa pohodlne, nechajte odísť každé napätie, odložte starosti, uvoľnite svoje telo od hlavy po päty.Pomaly sa zhlboka nadýchnite, akoby ste dýchali celým telom od špičiek prstov na nohách až po vrch. Hlav. Vydýchnite, uvoľnite každé napätie a nechajte všetkému voľný priebeh.

Pred vami je široké, malebné schodište, ktoré vedie na vrchol kopca, v zelenom poraste.
Každý schod vytvára zvláštnu vibráciu mimoriadny druh energie, ktorá uzdravuje a navracia vnútornú rovnováhu. Teraz vystupujte.
Po prvom kroku sa prostredie sfarbí do červena. Každý lístok, každá tráva, obloha, veci, všetko.
Nadýchnite sa a absorbujte do seba posilňujúcu jasnú červeň.
Cítite ako vás napĺňa vitalitou, energiou Životnej Sily.
Sústreďte sa na spodnú časť chrbtice a uvedomte si, ako do vás prúdi červená energia a napĺňa vás pocitom spojenia so zemou, bezpečia a istoty. Je základom telesného blahobytu.

Teraz vystupujete na druhý schod. Cítite ako sa všetko zahaľuje do oranžovej farby. Stromy, tráva, vzduch. Dýchajte a sústreďte sa na oblasť panvy, bedrá a spodnú chrbtovú časť. Predstavte si víriacu oranžovú energiu, ktorá prúdi do vás a napĺňa vás pocitom dynamického pohybu.
Vibrácia oranžovej farby stimuluje energiu, vytvára túžbu konať pozitívne a tvorivo. Vytvára pocit živosti, prejavujte ho s radosťou.

Teraz vystupujete tretí schod, krajina je zaliata jasnou zlatistou žltou farbou, ktorá stimuluje pozornosť a prebúdza myseľ. Uvedomte si oblasť žalúdka, solar plexus, a vdýchnite zlatožltú farbu do tohoto miesta. Vibrácia žltej farby v tomto mieste podporuje vami vybudované sebaocenenie, odvahu a naučí vás chápať vlastnúcenu, vašu jedinečnú hod notu vo svete.

Vystúpte na štvrtý schod. Vidíte, že všetko sa ladí do zelena a cítite ako vie zelená upokojiť a vyvažovať Sústreďte sa na srdcovú oblasť a predstavte si, ako zelený lúč svetla vniká do vášho srdca a upokojuje vás, utišuje a vylaďuje. Nechajte do celého tela prúdiť upokojujúcu farbu zelene.

Piaty schodík je zahalený v modrosti. Je tam blankytné nebo i modrá zem, vdýchnite modrú vibráciu Uvoľnite svaly čeluste, krku a hrdla a vnímajte ako modrý vetrík jemne ovieva vašu tvár. Ponorte sa do modroty.

Šiesty schod vás ponorí do tmavej modrofialovej – indigo. Bohatá tmavofialová vibrácia prúdi a preniká vami, aby vás očistila od toxínov, prekážok a negativity. Zamerajte sa na bod tretieho oka a predstavte si tam tmavú fialovú bodku.a predstavte si ako rastiie a tmavofialová farba vniká do čela.Vnímajte tú fialovú vibráciu ako stimuluje vaše vnútorné videnie.
Môžete nazrieť hlbšie do pravdy. Napĺňa vás istota a viera, ktorá vás upevní a oslobodzuje.

Siedmy schod osvetľuje jemné svetlo, ktoré mení tmavofialovú na jemnú svetlofialovú. Do otvoru na temenene vašej hlavy prúdi lúč svetlofialového svetla. Vibrácia svetlofialového svetla napĺňa hlavu, mozog, tvár. Absorbujte ju do seba. Prežívajte pokoj, ktorý fialová energia nesie, zostaňte v tom fialovom mieri. Je to farba vašej duchovnej každodennosti.

Nakoniec sa na tom kopci ponorte do slnečnej energie, ktorá vštko zláti zhora, nadýchnite sa slnka, buďte slnkom.