26. 01. 2012 Nezaradené

Fóbie

Potrebujem vedieť, že nie som sám so svojím strachom, že mám nádej opäť získať kontrolu nad svojím životom.

Predstavte si človeka, ktorý bezmyšlienkovite vykročí na prechod, keď ho v tom pískanie bŕzd upozorní na rútiace sa auto. Srdce mu bije ako o dušu, začne sa potiť a prežíva strach, že zomrie. Auto zastane presne pred ním a roztrasený človek ďakuje, že prežil. Sľubuje si, že už bude opatrnejší a ide ďalej svojou cestou. V situácii ohrozujúcej život zareagoval normálne. Iný človek, sediaci napríklad v pokoji pri bazéne, však náhle pocíti, že jeho telo vykazuje rovnaké stresové signály ako telo človeka ohrozeného autom na prechode. Bez zjavného dôvodu má strach, bolí ho na hrudi, zoslabnú mu nohy, celé telo sa mu roztrasie a on má pocit, že zomrie. Možno práve dostal infarkt, ale je možné aj to, že je jedným z miliónov ľudí, ktorí trpia úzkostnou poruchou.

Úzkostné a fóbické poruchy sú skutočné a vážne zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú prežívanie, myšlienky a správanie človeka. Nie sú osobnou slabosťou ani výhovorkou.

Generalizovaná úzkostná porucha

Pri tejto poruche existuje v prežívaní človeka voľne plynúca úzkosť alebo strach. Jeho myslenie ovláda typická otázka: Čo ak sa niečo stane? Bežné situácie takýto človek prežíva a vníma so strachom a nereálnymi obavami. V jeho živote sa usídlia katastrofické scenáre o udalostiach, ktoré sa možno nikdy nestanú.

Panická porucha

Hlavnou charakteristikou panickej choroby sú opakované záchvaty úzkosti až paniky sprevádzané telesnými prejavmi, ktoré sa objavujú nezávisle a bez väzby na konkrétnu situáciu. Ich vznik nemožno predvídať.

Agorafóbia

Ľudia postihnutí touto poruchou majú strach z veľkých priestranstiev. Boja sa navštevovať nákupné centrá, chodiť po ulici, cestovať dopravnými prostriedkami. Ich cieľom je nemať záchvat strachu na mieste, o ktorom si myslia, že z neho niet úniku.

Sociálna fóbia

Človek so sociálnou fóbiou má strach ocitnúť sa v situácii, keď sa na neho zameriava pozornosť iných. Prežíva rozpaky a obavy z toho, ako bude konať. Obáva sa, že sa strápni, začervená, bude na posmech. Úzkosť sa spúšťa pri vystupovaní pred viacerými ľuďmi, pri písaní alebo konverzácii na verejnosti, pri jedení v reštauráciách a účasti na večierkoch.

Špeciálne fóbie

Je to strach z konkrétnych situácií, osôb a predmetov – napríklad strach zo psov alebo iných živočíchov, z búrky, výšky, tmy, uzatvorených priestorov, krvi, či choroby.

Medicína pozná vyše 500 rôznych fóbií. Spúšťač je síce známy, ale môže vyvolať úzkosť aj záchvat strachu.

Porucha v systéme sebaobrany – život sa stáva utrpením

Strach a úzkosť majú v citovej výbave zdravého človeka nezastupiteľnú funkciu. Sú súčasťou stresovej reakcie a signalizujú nebezpečenstvo, ochraňujú naše bytie, telesnú a psychickú integritu.

Nervový systém niektorých ľudí signalizuje nebezpečenstvo v nevhodnom čase. Bez zjavnej príčiny prežívajú rovnaké psychické a fyzické pocity, akoby boli naozaj v nebezpečenstve.

Strach

Strach je emočná a fyziologická odpoveď na rozpoznateľné nebezpečenstvo.