15. 05. 2008 Galéria Nezábudka

GALÉRIA NEZÁBUDKA ORGANIZUJE VÝZVU „INŠPIRUJÚCE SLOVÁ“

Galéria Nezábudka je ojedinelý projekt Ligy za duševné zdravie SR (LDZ SR) zameraný na umeleckú tvorivosť ľudí s duševným ochorením. Galéria Nezábudka vyzýva všetkých výtvarne tvorivých autorov, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením a nadanie liečiť svoju dušu umením, aby sa zapojili do výzvy „INŠPIRUJÚCE SLOVÁ“ a poslali do LDZ SR výtvarné práce.

Témou výzvy „Inšpirujúce slová“ sú slová provokujúce, slová z každodenného života – slogany, citáty, oznamy, slová z tlače alebo napríklad porekadlá. Slová a ich významy inšpirované umeleckým dielom – literatúrou, filmom, hudbou, divadlom. A mnohé ďalšie slová, ktoré čakajú na tvorivé objavy a odhalenia.

Termín prihlásenia sa do výtvarnej výzvy je najneskôr do 31. mája 2008. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky alebo mailom (a dodatočne poslať prihlášku poštou). Podrobnejšie informácie nájdete na www.galerianezabudka.sk.

A u t o r i , k t o r ý c h v y b e r i e o d b o r n á p o r o t a z í s k a j ú :

– Pobyt na Letnom výtvarnom sústredení v zariadení SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku v termíne od 28.7. do 1.8.2008.

Účastníci sa tu stretnú v tvorivej a priateľskej atmosfére so zaujímavým výtvarným programom. Sústredenie budú viesť odborní lektori akad. sochár Vladimír Kordoš a spisovateľ Daniel Hevier.

Účasť na kolektívnej výstave v Bratislave s rovnomenným názvom „Inšpirujúce slová“. Odborná komisia vyberie najúspešnejších autorov, ktorých diela budú na výstave prezentované. Vystavujúcim autorom LDZ SR zabezpečí ubytovanie a uhradí cestovné. Výstava sa bude konať v termíne od septembra až do novembra 2008.

Prihlásiť sa môžu ľudia z celého Slovenska s výtvarnými ambíciami od 16 rokov, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením. Adresa pre zasielanie výtvarných prác je: Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova ul. 21, 851 01 Bratislava. Výtvarné práce treba poslať do Ligy najneskôr do 25. júna 2008. Liga za duševné zdravie SR požiada vybraných autorov o darovanie jednej výtvarnej práce, ktorá sa archivuje v galerijnom fonde Galérie Nezábudka, pretože zámerom LDZ SR je uchovávať výtvarné diela ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. Ostatné výtvarné práce budú vrátené autorom do 15. decembra 2008.

Akékoľvek informácie o výtvarnej výzve „Inšpirujúce slová“ Vám rada poskytne Mgr. Mária Bakošová, telefón : 0905 731 621, mail : maria.bakosova@dusevnez.sk.

Partnerom projektu Galéria Nezábudka je spoločnosť P F I Z E R .

Ing. Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
0903/658595
www.dusevnezdravie.sk

Príloha:

Foto z minuloročného sympózia a obraz autorky Zuzany Ebringerovej (účastníčky)