30. 04. 2009 Čo pre vás robíme

Galéria Nezábudka vyhlásila výtvarnú výzvu

Liga za duševné zdravie SR v rámci projektu „Galéria Nezábudka“, ktorý realizuje v spolupráci so spoločnosťou Pfizer, vyhlásila ďalší ročník výtvarnej výzvy „HĽADÁ SA TALENT“. Cieľom je podporiť rozvoj arteterapie a s ňou spojený rozvoj sociálnej integrácie pacientov s duševnými poruchami z psychiatrických oddelení, liečební a denných stacionárov na Slovensku.

Galéria Nezábudka spolupracuje so znevýhodnenou skupinou obyvateľstva – s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s duševnými ochoreniami a ktorí sú psychiatricky liečení. Nie sú profesionálni výtvarníci, ale umelecká tvorba sa pre nich stala formou vyjadrenia i terapiou.

K hlavným činnostiam galérie patrí objavovanie, zbieranie a vystavovanie prác umenia, ktoré sa dnes zvykne označovať ako art brut. Vracia sa k zabudnutej podstate umenia – k čistej tvorivej spontánnosti a nezištnej autorskej výpovedi.

Ich tvorba upútava pozornosť svojou absolútnou autenticitou prejavu a napriek duševnej chorobe umelcov, sú ich výsledky neraz porovnateľné s dielami moderného a post – moderného umenia. O atraktívnosti umenia art brut svedčí pribúdajúci počet podobne zameraných galérií v zahraničí. Na Slovensku je Nezábudka zatiaľ jedinou galériou svojho druhu a vďaka doterajším aktivitám je už pomerne známa.

Prvá výzva „Hľadá sa talent“ bola realizovaná v roku 2004 a stretla sa s veľkou odozvou. Autori s duševnými poruchami zaslali odvtedy spolu viac ako 750 výtvarných prác. Liga organizuje pre zúčastnených autorov rôzne aktivity. Napríklad majú možnosť prezentovať svoju tvorbu na kolektívnych a autorských výstavách v Galérii Nezábudka, ktorá sídli v priestoroch Ligy za duševné zdravie SR v Bratislave. Prihlásení autori musia mať viac ako osemnásť rokov, môžu zaslať do súťaže maximálne osem prác (kresieb, malieb alebo koláží) formátu A2 a na zadnej strane diela je potrebné uviesť meno, rok vzniku a názov diela. Zúčastnení autori budú ocenení v kategóriách:

TALENT – získajú finančný dar v hodnote 170 EUR a účasť na letnom výtvarnom sympóziu (prvé tri ocenenia), LAUREÁT – získajú účasť na letnom výtvarnom sympóziu (7 ocenených) a ČESTNÉ UZNANIE – získajú možnosť účasti na kolektívnej výstave všetkých ocenených prác.

Termín uzávierky je 0. 6. 2009. Výsledky výtvarnej výzvy “ Hľadá sa talent“ vyhlási Liga za duševné zdravie SR do 30. 6. 2009.

Výtvarné práce treba poslať na adresu: Mgr. Naďa Kančevová, Liga za duševné zdravie SR, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava.

Informácie o výzve Hľadá sa talent poskytujú manažérky projektu. Mgr. art. Soňa Sadilková a Mgr. Naďa Kančevová na tel.č. 02/638 15 592 a na mailovej adrese: galeria@dusevnez.sk.

Projekt Galéria Nezábudka realizuje Liga za duševné zdravie SR v spolupráci so spoločnosťou Pfizer, ktorá bola pri zrode myšlienky na vytvorenie galérie pre autorov s duševnou poruchou a podporuje ju dodnes. Spoločnosť Pfizer poskytla v r. 2008 finančný dar v hodnote 300.000,- SK /9 958,176 EUR/ na usporiadanie jednej autorskej výstavy a dvoch kolektívnych výstav a na týždenné výtvarné sympózium pre ocenených autorov. Liga nominovala Pfizer za dlhoročnú podporu Galérie Nezábudka na ocenenie Dar roka 2008 vyhlasovaný každoročne Slovenskou humanitnou radou. V štrnástom ročníku tejto významnej ceny udeľovanej za mimoriadne humánne skutky spoločnosť PFIZER toto ocenenie aj získala. Liga za duševné zdravie gratuluje k oceneniu a opäť verejne ďakuje za dlhodobú podporu, bez ktorej by projekt nefungoval na potrebnej úrovni.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
olga.valentova@dusevnez.sk