13. 10. 2021 Aktuality Podujatia Správy

Inšpiratívna diskusia Ego-spojenec alebo nepriateľ? video

Pretože vieme, že máte radi hlbšie debaty o psychike, radi vás pozývame na inšpiratívnu debatu psychiatra MUDr. Michala Pataráka a filozofa Jakuba Betinského. Už tento štvrtok budú diskutovať o vzťahu medzi hedonizmom a asketizmom.
Časť sveta žije z intelektuálneho dedičstva, podľa ktorého je naše ja(ego) hlavným zdrojom našej hodnoty a dôstojnosti. I keď ako jednotlivci (ja-bytosti) často blúdime a prepadáme extrémom, našou celoživotnou snahou je napredovať k šťastiu tým, že naše ego naplno realizujeme tvorivou činnosťou. Iná časť svet čerpá z tradície, podľa ktorej je zdrojom utrpenia práve naše túžiace ego. Nejde ani tak o rozlišovanie medzi túžbami, ale o vydaní sa na cestu sebazáporu a odhaľovania, že moje vlastné ego je len ilúzia. Stret týchto dvoch filozoficko-psychologických svetov ponúka podnetnú myšlienkovú dynamiku medzi sebarealizujúcim hedonizmom, hľadaním šťastia, a sebazapierajúcim asketizmom, hľadaním extázy. Je ego spojencom alebo nepriateľom na našej ceste životom?
Podujatie je organizované v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a podcastom Pravidelná dávka. Koná sa v rámci tematického a vzdelávacieho programu kultúrneho centra Záhrada Centrum nezávislej kultúry, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hoci podujatie prebieha v režime OTP, bude streamované online z fanpage Záhrady aj na facebookový profil Ligy za duševné zdravie.