17. 06. 2015 Nezaradené

Klávesy

Posaďte sa pohodlne na svojej stoličke a dovoľte hudbe , aby vás obklopila a prenikala vami. Pozývam vás k tomu, aby ste ešte viac uvoľnili a vnímali hranice medzi vami a stoličkou.

Oceňte túto skutočnosť, že máte okolo seba hranice. Všimnite si, že sa vzduch dotýka pokožky vášho tela a uvedomte si oporu pod nohami. Uvedomte si tie miesta, kde sa vaše telo dotýka iných častí to telo, ktoré vás nosí.
Vaše telo je vašou umeleckou podobou vyjadrenia sa, vás samých.
Všimnite si svojím vnútorným zrakom váš úsmev, vaše zamračenie, spôsob, akým držíte svoje telo, keď kráčate a ako tvoríte. Uvedomte si, ako sa správate a potom môžete objaviť, že vy nie ste len správanie, že vaše správanie je len výrazom toho, čo ste vytvorili v určitom okamžiku.
Pozývam vás, aby ste išli hlbšie do vášho vnútra k tomu miestu, kde tvoríte vaše myšlienky.
Dovoľte svojím myšlienkam, aby prišli a potom ich nechajte voľne odísť.

Oceňte sa za svoju schopnosť vytvárať myšlienky, tiež sa oceňte za svoju schopnosť myšlienky ukladať a schopnosť si ich vybavovať. Tiež zas svoju schopnosť mať nové myšlienky, schopnosť meniť tie staré.
Potom si uvedomte, že musíte reagovať na všetky svoje myšlienky, že si môžete vybaviť len tie, ktoré chcete zaktivovať. Možno sú medzi nimi také, ktoré sa vám už nehodia. Možno vás ani nenapadlo, že ich môžete zmeniť, alebo k nim pridať nové.

Teraz vás pozývam, aby ste išli ešte hlbšie, pretože vy ste viac ako vaše myšlienky. Myšlienky sú len prehlásenie o tom, kde ste boli, sú len konštatovaním o vás v určitom momente času a nemajú nič spoločné s vaším potenciálom.
Pozývam vás, aby ste išli ešte hlbšie do toho miesta, kde tvoríte svoje pocity. A ako si prezeráte klávesnicu svojich pocitov, predstavte si seba samú, ako sedíte pri tejto klávesnici. Možno má vaša klávesnica tvar oblúku a vy sedíte uprostred, možno je to rovná klávesnica. A ako si prezeráte klávesnicu svojich pocitov, každá klávesa predstavuje jeden z vašich pocitov. Sú tam niektoré klávesy, ktoré sú veľmi opotrebované? A možno na niektoré ešte nikto nehral? Toto sú klávesy vašich pocitov.
Ony vytvárajú symfóniu vašich skúseností. Vy ste jediní, kto na tejto klávesnici môže hrať.Je vaša symfónia taká dokonalá, aká by mohla byť? Alebo je nutné hrať ešte na niektoré nové klávesy?

Nové kombinácie čakajú na aktivovanie. Všimnite si, že kombinácia, ktorú môžete vytvoriť, sú nekonečné. Možno si začínate uvedomovať, že ste doteraz hrali len na niekoľko málo kláves, možno to, že ste hrali rovnaký nápev dokola. Možno vás ani nenapadlo, že by ste mohli vytvoriť novú symfóniu. Možno ste si mysleli, že niektoré pocity nie sú pre vás prijateľné. Keď si tak prezeráte svoju klávesnicu ,začínate si uvedomovať, že každá klávesa je dôležitá, aj keď ste často na ňu nehrali. Na to, aby symfónia bola úplná, je však potrebná každá klávesa. Keď si prezeráte svoju klávesnicu ,môžete si začať uvedomovať, že svoje pocity môžete prepojiť s určitými myšlienkami a tiež, že toto spojenie medzi pocitmi a myšlienkami môžete zmeniť. Žiadna z týchto kombinácií nie je nemenná, nie je vytesaná do kameňa .Existuje nekonečne množstvo variácií. Ako si to teraz všetko prezeráte, možno si uvedomujete, že ste viac, než vaše pocity.

Pozývam vás, aby ste išli ešte hlbšie do svojho vnútra na to miesto, kam môžete vstúpiť len vy. A tam v tom mieste sa nachádza zrkadlo – a keď sa pozriete do toho zrkadla, uvidíte dokonalý obraz seba, obraz, ku ktorému nie je nič pridané a z ktorého nie je nič odobraté. A ako sa tak prezeráte v zrkadle, môžete si dať povolenie povedať si, že svet je krajším miestom, pretože ja a doplňte svoje meno, v ňom som. Svet je krajším miestom, pretože ja a doplňte svoje meno, som v ňom. Svet je krajším miestom, pretože ja, a doplňte svoje meno, som v ňom.

Walter Zahnd