Koalície za duševné zdravie

Koalície firiem, škôl a miest za duševné zdravie sú programy špecificky zamerané na úpravu prostredia jednotlivých komunít zamestnancov, škôl a miest na duševnému zdraviu prospešné prostredie.

Prostredie, v ktorom žijeme, nás presahuje a výrazne ovplyvňuje a má moc predchádzať duševným poruchám alebo ich priamo vyvolávať.

Pre každú komunitu sme vybrali programy zo zahraničia, ktoré dopad je zmeraný a overený. Pre pracovné prostredie prinášame na Slovensko program z Austrálie, pre školy program z Anglicka a pre mestá program z Írska.

Ak chceme mať duševne zdravšiu spoločnosť, musíme začať konkrétnymi krokmi v konkrétnych komunitách a investovať do programov, ktoré zabezpečia, že ľudia nielen budú mať viac informácií a ktoré budú znižovať hanbu spojenú s duševným zdravím a nezdravím, ale ktoré im umožnia pomáhať si navzájom. Najviac intervencií sa v skutočnosti deje v rodinách, v pracovných kolektívoch, školách alebo mestách.