23. 08. 2021 Nezaradené

Komunikujte o pomoci

Na tejto stránke nájdete informácie o:

  • Aktivitách, ktoré môžu školy využiť na zviditeľnenie duševného zdravia v školskej komunite

 

Kontext

Podľa údajov OSN z roku 2017 mal každý ôsmy žiak vo veku 5 až 19 rokov aspoň jednu duševnú poruchu. To znamená, že v triede s 32 žiakmi by mohli mať štyri žiačky a štyria žiaci problémy s duševným zdravím. Zabezpečenie otvorenej diskusie o duševnom zdraví a pohode povzbudzuje žiakov a zamestnancov, aby vyhľadali pomoc, keď ju potrebujú a aby vypočuli ostatných.

Komunikovanie školskej vízie je kľúčovou súčasťou celoškolského prístupu k duševnému zdraviu. Zabezpečenie toho, aby žiaci, rodičia a opatrovníci a zamestnanci mali možnosť diskutovať alebo sa podeliť o akékoľvek obavy, ktoré majú o sebe alebo o iných, pomáha znižovať stigmu a normalizovať duševné zdravie. Prijatím jednoduchých krokov môžu školy a vysoké školy zabezpečiť, aby duševné zdravie a pohoda boli viditeľne prítomné a aby sa opierali o dôslednú politiku, plánovanie a podporné opatrenia. Deti a rodičia/opatrovatelia sa do toho môžu zapojiť prostredníctvom spoluvytvárania plagátov a iných materiálov.

Zviditeľnenie duševného zdravia

Z prieskumu Anna Freud Centra pre deti a rodinu z roku 2020 vyplynulo, že školy  využívajú na propagáciu duševného zdravia a pohody celý rad kreatívnych aktivít – vrátane plagátov a výstav, zhromaždení a podujatí, iniciatív vzájomnej podpory a skupinovej a individuálnej podpory pre rodičov a opatrovníkov detí, ktoré majú problémy s duševným zdravím.

 

Možno budete chcieť zvážiť nasledujúce otázky:

  • Aké aktivity na zvýšenie povedomia o duševnom zdraví organizujete vo vašej škole alebo inštitúcii?
  • Ako hodnotíte ich účinnosť?
  • Ako by ste mohli zlepšiť zviditeľnenie duševného zdravia vo vašom zariadení?
  • Ako informujete širšiu školskú komunitu o svojich zásadách a postupoch v oblasti duševného zdravia?

 

Uvádzanie informácií a ďalšej podpory

Od zamestnancov školy sa neočakáva, že budú odborníkmi na duševné zdravie, ale zohrávajú kľúčovú úlohu pri nasmerovaní žiakov na ďalšiu podporu, keď ju potrebujú. Je dôležité pochopiť, aké rôzne druhy špecializovanej pomoci sú k dispozícii na miestnej a národnej úrovni, a zverejniť ich v celom vašom vzdelávacom zariadení. Zviditeľnením týchto informácií prostredníctvom jasného označenia môžete zabezpečiť, aby žiaci, zamestnanci, rodičia a opatrovníci vedeli, ako sa dostať k službám.

Zdroje priamo od autorov:

Resources

Template Pupil Signposting Poster 

There is a space for you to fill in any key individuals or services available to pupils in your education setting. You could print these out and display in communal areas such as classrooms or pupil notice boards.

Template Staff Signposting Poster

There is a space for you to fill in any key individuals or services available for staff in your education setting. You could print these out and display in communal areas such as a staff room or reception area.

Government guidance (England): Mental health and behaviour in schools