24. 03. 2016 Správy

Koncert k 15. výročiu Ligy za duševné zdravie

V januári roku 2000 sa zapísala do registra neziskových organizácií Liga za duševné zdravie. S myšlienkou prišli vynikajúci psychiater MUDr. Peter Breier a výtvarník, ktorý sa vtedy venoval marketingu Martin Knut. Stigma a predsudky bránili ľuďom dostať sa rýchlo ku kvalitnej liečbe a oni vedeli, že to treba zmeniť. Odvtedy Liga za duševné zdravie mení postoje Slovákov k vlastnému duševnému zdraviu. Už 15 rokov!