16. 04. 2018 Nezaradené

Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

Organizuje: Pro mente sana, Bratislava, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a institut sociálního zdraví, Univerzita palackého v Olomouci

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.

Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií – použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.
Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okáľová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948O94674.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana,potom je to prízemie
Čas: 26.-27.OKT. 2018, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 67 € ; členovia SPS majú zľavu na 63,5 € ,bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení,tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezúvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

– Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2018, 65 strán.

– Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z nemeckých monografií o AT vypracoval J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty…)