Alkoholizmus Videá

Duša a film – 3 dni v Quiberone

Diskusia k filmu 3 dni v Quiberone v rámci projektu Duša a film

Diskusia k téme filmu -závislosť a život s ňou, s hosťami MUDr. Ľubomírom Okruhlicom, CSc. a Mgr. Ivanou Trgiňovou z Centra pre liečbu drogových závislostí.
Diskusiu moderuje: MUDr. Peter Breier