Relaxácie Články

Čakrová meditácia

Teraz zatvorte oči a chvíľu pozorujte svoj dych. Jednoducho ho pozorujte, pociťujte, ako sa nadychujete vydychujete bez snahy ovplyvniť ho. Každým nádychom sa viac uvoľňujete, klesáte stále hlbšie do stavu príjemného pokoja a vnútorného mieru.

Teraz sústreďte svoju pozornosť do oblasti prvej čakry, ktorá sa nachádza nadol medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Zotrvajte tam bez úmyslu a bez očakávania.

Vaša pozornosť túto čakru oživuje – cítite, ako sa začína pomaly otáčať. Začína v nej prúdiť energia, v jej vnútri postupne vzniká jasné červené svetlo.

Červená energia začína prúdiť vaším telom, krv ju roznáša do všetkých buniek vášho tela, napĺňa Vás teplom a životnou silou..

Teraz cítite, ako sa vaša čakra otvára a začína do nej čoraz viac prúdiť čerstvá energia Zeme. Sledujete túto energiu k jej prameňu, stále hlbšie do Zeme, až do jej stredu, ktorá žiari rovnakým intenzívne červeným svetlom akoVaša prvá čakra.

Stály tok energie prúdi z najvnútornejšieho jadra našej planéty cez rôzne vrstvy do vašej prvej čakry. Prežívate skrytú silu, ktorá  sídli v Zemi…

Zostávate spojení so Zemou a jej živou silou, s prameňom nevyčerpateľnej energie…

Zatiaľ, čo Vami prúdi pulzujúca energia Zeme, premiestnite svoju pozornosť k druhej čakre, ktorá sa otvára na šírku dlane pod pupkom.Vnímajte túto oblasť bez očakávania a bez zámeru. Vaša pozornosť túto čakru oživuje – cítite jemné krúženie- je plynulejšie  a živšie ako v prvej čakre. Pôsobí ako vír živej, teplej vody, ako krúživý tanec teplej energie. Vo vnútri čakry zosilnieva oranžové svetlo – jeho vibrácie sa šíria, prúdia do vášho tela, splynie s celým vaším telom… Prúdiaca energia sa rozširuje ďalej, prúdi do všetkých vašich pórov, až vás celkom zaplaví a obklopí. Zahalí Vás, nesie a nežne kolíše. Cítite sa bezpečne, úplne sa oddávate hladkaniu tejto vody života. Živý prúd sa rozširuje ďalej, stane sa morom, ktorého teplá voda Vás láskyplne hojdá a nesie. Nad vami vychádza oranžové ranné Slnko. Zaplaví nebo a more zlatooranžovým svetlom. Preniká Vás pocit hlbokého šťastia, šíri sa vo vlnách po vesmíre. Život vo vás začína prúdiť. Ste plní dôvery sa oddávate tejto rieke života.

Kým Vami prúdi voda života, obráťte svoju pozornosť k tretej čakre, ktorá sa otvára niekoľko cm nad pupkom. Zotrvajte tam bez úmyslov a zámerov.Vaša pozornosť spôsobí jemné oživenie čakry slnečného pletenca. Cítite tu osobný stav svojej sily. Prijmite ho, taký, aký je. Váš súhlas ho čoraz väčšmi uvoľňuje. Začína krúžiť ako teplá silná energia.

Krúžiace vibrácie  vytvoria  svetložlté slnečné svetlo. Jeho jas postupne silnie.Vaším telom začína prúdiť zlaté svetlo.Uvoľnene a blažene sa oddávate tomuto slnečnému jasu.k

Z centra uprostred vášho tela prežaruje slnečné svetlo celé Vaše bytie, až sa vo Vás usídli mier, sila, hojnosť…

Zlaté svetlo vyžaruje z vášho tela, zahalí vás do obalu vibrujúceho svetla a vysiela svoju žiaru do priestoru.Vaša tretia čakra sa stáva žiariacim slnkom, nevyčerpateľným zdrojom životodarného svetla, tepla a sily…Keď sa z tejto cesty vrátite, vytvoríte si svoj život z tohto žiarivého centra pokoja a sily, z Vášho vnútorného stredu.. Svetlo z Vás vyžaruje von do sveta a priťahuje jas a hojnosť…

Kým Vás  teplá slnečná žiara naďalej napĺňa, preneste svoju pozornosť do oblasti svojho srdca, uprostred  Vašej hrude.Vaša pozornosť oživuje  čakru srdca, začína v nej pulzovať jemná krúžiaca energia  ružovej farby so zeleným okrajom.Pôsobí ako nežný kvietok obklopený vencom zelených lístkov… Zatiaľ čo tam zotrvávate svojou pozornosťou, cítite, ako sa tento kvietok pomaly otvára, a že sa v jeho strede objaví srdce žiariace zlatým svetlom. Z kvetu Vášho srdca vychádza žiara plná lásky. Obklopuje Vás vibráciou lásky a harmónie. Úplne sa oddávate tejto nehe a láskyplnému pochopeniu. Cítite, ako zo zlatého stredu Vášho srdca stúpa hlboká radosť, úsmev, vnútorné šťastie. Je to ako keby znela nádherná hudba. Preniká do Vášho tela, napĺňa aj priestor okolo Vás, preniká do celého vesmíru..

Keď sa z tejto cesty vrátite, zostanete navždy spojení s najvnútornjším srdcom všetkých vecí…

Zatiaľ čo vo Vás zneje hudba Vášho srdca, preneste svoju pozornosť k čakre krku, ktorá je umiestnená  v oblasti Vášho krku.Vaša pozornosť oživuje čakru krku, cítite ako v nej začína vibrovať jemná krúžiaca energia. Jemnosť jej frekvencií vytvára svetlomodré dčoraz jasnejším., širším, voľnejším a neobmedzeným ako nebo…

Všetko z Vášho vnútorného a vonkajšieho sveta má svoje miesto…Tak ako nebo dáva v sebe život všetkým planétam, hviezdám, slnkám – všetko vo Vás dostáva svoje miesto, niečo zaniká, niečo nové vzniká a Vy nechávate prebiehať tento tanec v jeho bezhraničnosti, ktorá je Vaším skutočným bytím…

V tejto slobode a šírke svojho vedomia sa cítite zdraví a úplní…Pocit čistého šťastia vybruje čírym nebeským priestorom do Vás..Ste spokojní a a načúvate nekončnému priestoru. Dovolíte, aby ste sa stali kanálom pre posolstvá, ktoré tu prijíma Vaša najvnútornejšia duša…

Keď sa z tejto cesty vrátit, budete v sebe niesť jasnú šíravu nebies. Prijmete seba takých, akí ste a necháte energie voľne plynúť…

Kým vo Vás pretrváva jasná bezhraničnosť preneste svoju pozornosť k čakre tela, ktorá sa nachádza uprostred čela, tesne nad obočím sa otvára dopredu. Vnímajte túto oblasť bez úmyslov a zámerov.Váš záujem oživí túto čakru a Vy pozorujete, ako krúživo začína vybovať. Jeho vibrácie sú také jemné, indigovomodré svetlo. Je to svetlo hlbokej noci s jej skrytým životom v nekonečnosti priestoru. Vstúpte svojou vedomou pozornosťou do svojho svetla, nechajte svoje vedomie čoraz viac preniknúť jeho pokojným jasom.

Čím dlhšie zotrváte svojou pozornosťou pri tomto indigovom svetle o to hlbšie a jemnejšie úrovne jeho žiarenia prežívate. Jeho vibrácie Vás upokoujú, otvárajú a rozširujú…Ticho sa vo Vás prehlbuje. Vchádzate hlbšie do modrého pokoja a blížite sa k všadeprítomnému prameňu tohto svetla, k zdroju, z ktorého žiari. Je to oblasť dokonalého pokoja vo Vás, v ktorom ste aj vy celkom pokojní a pozorní. Na tejto tichej úrovni sídli Vaše poznanie, ktoré k Vám prichádza ako intuícia, v obrazoch, zvukoch, pocitoch alebo priamych poznatkoch.Tu ste spätí s kozmickou inteligenciou, otvárate sa univerzálnemu duchu, ktorý pôsobí vo Vás a v celom vesmíre….

Keď sa z tejto cesty vrátite,  pôjdete životom s väčšou bdelosťou, s tichou otvorenosťou pre pravdu skrytú za vonkajšími formami sveta…

Kým vo Vás pretrváva hlboké vnímavé ticho, preneste svoju pozornosť k čakre hlavy, ktorá sa otvára nad stredom Vašej hlavy nahor. Zotrvajte tam bez úmyslu a zámerov. Vaša pozornosť túto čakru oživuje, žiari tu fialové svetlo. Je to, akoby ste vstúpili na posvätné miesto, do chrámu fialového svetla. A do tohto otvoru sa vlieva nové, žiarivo biele svetlo, ktoré v sebe obsahuje zároveň i všetky farby. Ako zo sprchy sa na Vás zhora znáša jeho požehnanie. Každý pór Vášho bytia sa mu otvára, prijíma ho, kým Vás uplne nenaplní…

Je to svetlo bez hraníc, bez času…V tomto dokonalom bytí splývate so všadeprítomným Bytím. Jeho trblietanie je absolútne, je kľudnejšie ako vychádzajúce Slnko…Spočívajte v tomo svetle bez priania a chcenia. Tu ste doma, ste pri cieli svojho a Vášho

bytia…

Trochu tohto svetla bude vo Vás stále svietiť. Nechajte ho, nech svojím jasom prežiaruje Váš život a Váš svet. Obráťte svoju pozornosť opäť k svojmu telu. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite, narovnajte sa  pretiahnite sa, až sa opäť budete cítiť TU A TERAZ…Pomaly a kľudne otvorte oči..