Relaxácie Články

Cesta k sebe

Uvoľníte sa spôsobom, ktorý poznáte.

Sústreďte sa na svoje telo, ktoré pokojne a uvoľnene spočíva na stoličke, pokojne a hlboko dýcha, vnímate tlkot srdca a chladný vánok okolo hlavy, na čele.

Skúste si predstaviť to miesto vo svojom tele, ktoré sa ozýva, reaguje, keď sa ozve „čo myslíš?,” je to tak, máš iný názor?“, alebo aj „pamätáš si?“.
Je to miesto, kde sídli vaše myslenie, tvoria sa a zanikajú vaše myšlienky, sídli vaša pamäť. Od narodenia až doteraz je tam všetko zaznamenané.

nádychom sa oceňte, že ste toto miesto navštívili, uvedomte si ale, že vy nie ste len svoje myslenie a pamäť. Máte toho oveľa viac – výdych.

Vyberte sa, pokojne aj s úsmevom na cestu dolu, príjemnou cestičkou, v lese, sem-tam kameň, idete až k miestu, o ktorom viete, že sa ozýva, keď sa vás niekto pýta: „si rad/a, tešíš sa, hneváš sa?“

Je to miesto, kde sídlia vaše pocity, city, od najjednoduchších až po najzložitejšie. Uvedomte si, ktoré poznáte dobre, ktoré menej. Všetky sú vaše. Tvoria farby vášho života.

Opäť sa oceňte za to, že ste toto miesto navštívili, uvedomte si,  že vy nie ste len vaše pocity, že toho máte oveľa viac.

Pomaly pokračujte viac v ceste dolu, cítite vône lesa, vody, zvuky lesa, vody…prichádzate k tajomnému miestu, kam môžete ísť iba vy. Je to miesto, ktoré sa ozýva, keď zaznie vaše celé meno:……………

Toto je dôležité miesto, centrum vašej bytosti, tu sídli vaše „Ja“ . Tu robíte závažné rozhodnutia, sem treba ísť, keď chcete vedieť, čo vlastne chcete „v hĺbke duše“. Tu sídlia vaše mladšie „ja“, môžete sa s nimi stretnúť a rozprávať.

Môžete si povedať – “svet je lepším miestom, pretože ty (celé meno) v ňom žiješ. “(3x)

Usmejte sa, oceňte, že ste túto cestu vykonali a vyberte sa späť. Pamätáte si cestu, pomaly, pokojne, až prídete na miesto, kde sídlia vaše emócie. Zmenilo sa niečo?

Pokojne vykročte na cestu k miestu myslenia a pamäte, pamätáte si to miesto? Budete ho často používať. Skontrolujte, ako vám to práve myslí, a vyberte sa do sveta, do pokojnej, peknej krajiny (krajina vášho srdca). Poprechádzajte sa, oceňte sa za túto cestu a pomaly sa vráťte do bežného stavu, vráťte svalom napätie, otvorte oči.

Podľa materiálov k výcviku v modeli V. Satirovej upravila PhDr. Jolana Kusá.