Relaxácie Články

Číre bytie v tichu

Keď sa ponoríte do hlbších sfér relaxácie a opakujete mantru, utvrdenie, (domov, pokoj, lááska, nový deň..), ktorú ste si vybrali pre túto chvíľu, zrazu pocítite stále viac voľnosti. Zvuky a okolité dianie ustúpili do pozadia. Naplní vás vnútorný pokoj, spojený s nádherným pocitom ticha, mieru a uvoľnenia, akoby z vás spadlo bremeno. Cítite, že vaše starosti a obavy sa rozplývajú..

Ak zotrváte v tomto meditatívnom stave, budete mať pocit, akoby ste sa vznášali. Len nechajte plynúť ten čarovný zážitok pokoja a uvoľnenia. Nebojte sa, len si to vychutnajte.

Začnete vnímať samého seba ako Bytosť, nielen ako telo, nielen ako myseľ.

Buďte tým, čo cítite.

Jednoducho iba existujte v tomto okamihu, v tomto zážitku vnútorného ticha.

Všetko, čo prežívate je v poriadku.

Ak vás rozptyľujú telesné pocity, alebo myšlienky, jemne/dôrazne sa obráťte ku svojej relaxácii či utvrdeniu, nasmerujte do miesta rušenia pokojný hlboký nádych a zotrvajte vo svojom pokoji tak dlho, ako vám to vyhovuje.

Čas pokoja sa bude cvičením predlžovať.

Podľa E. Massová spísala PhDr.  Jolana Kusá