ADHD Depresia Duševné zdravie detí Videá

Duša a film – Narušiteľ systému

Diskusia k filmu Narušiteľ systému v rámci projektu Duša a film

Téma diskusie: O dôležitosti lásky pri vytváraní vzťahovej väzby v útlom detstve a čo sa stane, ak láska absentuje.

Diskutujúci: Prof. MUDr. Jozef Hašto, Mgr. Marek Roháček

Moderuje: Peter Breier