Duševné zdravie detí Videá

Duša a film – Vegas

Diskusia k filmu Vegas v rámci projektu Duša a film

Téma: Vyrovnávanie sa detí s traumou bez rodičov, spolupatričnosť rovesníkov v kríze.

Diskutujúci: Mgr. Elena Medzihradská, Mgr. Zuzana Benkovičová
Moderuje: Mgr. Zuzana Zimová